dindersin...
13 12 2016

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED-Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi

Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi Peygamberimiz dönemi İslam Tarihi genel olarak iki kısımda incelenir. Mekke Dönemi: Peygamberimizin çocukluğundan başlayarak Medine'ye hicrete kadar süren dönemdir. Medine Dönemi: Hicretten başlayarak Peygamberimizin vefatına kadar olan dönemdir. Mekke döneminin en önemli aşaması, Peygamberimize ilk vahyin geldiği dönemlerdir. Bu dersimizde, ilk vahyin geliş zamanına giriş yapacağız. Eskiden beri Mekke'deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke'nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Nûr Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı. 40 yaşlarına doğru Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da bir mağaraya çekilip, günlerce orada kalıyor, Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azametini düşünerek O'na ibâdet ediyordu. Giderken azığını da berâberinde götürüyor, bitince evine dönüyor, sonra tekrar gidiyordu. Böylece Cenâb-ı Hakk, O'nu büyük vazifesine hazırlıyordu. Zaman zaman "Sen Allah elçisisin..." diye kulağına sesler geliyor, fakat etrafta hiç bir şey göremiyordu. Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilâhi vahyin başlangıcı, sâdık rüyâlar şeklinde oldu. Gördüğü her rüya, olduğu gibi çıkıyordu. Bu hâl, altı ay kadar devam etti.   Devamı

13 12 2016

Salavat Duaları ve Anlamı-5.Sınıf Konu Anlatımı

Peygamber Efendimize (asm) salat ve selam getirmek için sadece "Allahümme salli ala Muhammed" demek de yeterlidir. Salavat çeşitleri çoktur. Ancak en meşhuru namazlarda tahiyyattan sonra sonra okuduğumuz "salli ve barik" dualarıdır: "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." "Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahim'e alâ âli İbrahime, inneke hamîdun mecîd." Anlamları: "Allah'ım! Muhammed'e ve ailesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim'e ve ailesine rahmet kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin." "Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl, tıpkı İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin." (bk. Buhârî, da'avât 33: Müslim, salât 66-68) “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed” yahut da “Sallallahü aleyhi ve sellem” veya "aleyhissalatü vesselam" diyerek de salavat getirilir. Devamı

13 12 2016

Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları

Peygamberimiz ailede sevgi ve saygıyı, merhameti, adaleti ve hoşgörüyü daima ön planda tutmuştur. Peygamberimizin ailesi de ona büyük bir sevgiyle bağlıydı. Peygamberimize yıllarca hizmet eden Enes bin Malik şöyle demiştir: "Ben Peygamberimiz kadar ailesine ve çocuklarına merhametli olan başka hiç kimse görmedim." Peygamberimiz aile halkından hiç kimseyi dözmez, azarlamaz, kötü söz söylemezdi. Onlarla sohbet eder, zaman zaman şakalaşırdı. Peygamberimizin aile halkı da onu küçük düşürecek davranışlarda bulunmaz, iyilikseverlik, hoşgörü, yardımlaşma konularında çevresindekilere örnek olurlardı. Onlar, Peygamberimizin en yakınlarıydı. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, onu eşi Hz. Hatice anlayışla karşılamış, ona: "Endişe etmene gerek yok... Üzülme, Allah senin gibi bir kulunu utandırmaz. Çünkü sen, doğruyu söyler, emanetleri korursun; yoksula yardım eder, misafire ikramda bulunursun; başı darda kalana yardıma koşarsın.." diyerek sakinleştirmiştir. Hz. Hatice aynı zamanda çocuklarna karşı da çok şefkatliydi. Zengin bir kadın olmasına rağmen, son derece alçakgönüllü biriydi. Peygamberimizle birlikte İslam'ı yaymak uğruna pekçok sıkıntıya katlanmıştır. Hz. Aişe, bilgi öğrenme sevgisiyle bütün Müslüman kadınlara örnek olmuştur. Peygamberimizin damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatıma, bu ikisinden dünyaya gelen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, iyilikleri ve güzel davranışlarıyla insanların takdirlerini kazanmışlardır. Peygamberimiz ve onun ailesi hiçbir zaman, insanların onlara olan sevgi ve ilgilerini kötüye kullanmamış, onları kendilerine hizmet ettirmemiş, peygamberliği bir üstünlük aracı olarak kullanarak insanlara üstünlük ta... Devamı

13 12 2016

Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

Hz. Peygamber birçok hadisinde ailenin önemine işaret etmiş ve onun bir huzur yeri olduğunu belirtmiştir. Bir baba olarak çocukları dünyaya gelince sevinmiş; vefatlarında ise üzülmüştür. Sözgelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebû Râfi'e hediye vermiş; İbrahim'in annesi Mâriye'yi de azat etmiştir. Sık sık sütannesinin bulunduğu yere onu görmek için gitmiştir. İbrahim, on altı veya on sekiz aylık iken vefat etmiştir. Onun vefatı üzerine gözlerinden yaş dökülmüştür. Bunun üzerine   "-Sen de mi ağlıyorsun Ey Allah’ın elçisi?" diyen Abdurrahman b. Avf'a bunun şefkatten kaynaklandığını söylemiştir.   'Bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla' bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile bireylerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleri ile açıkladığı gibi, bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. Erkeğin kadına iyi davranması gerektiğini çok açık ve kesin bir şekilde dile getirmiştir. Bu anlamda: "-En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır." buyurmuştur.   Enes b. Mâlik: "-Ailesine Hz. Muhammed kadar şefkatli bir kimse görmedim" demiştir. İman, ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranma arasında kurduğu bağıntıyı dile getiren şu sözü çok anlamlıdır: "-Mü'minlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır."   İnsanın üzerinde hakkı olan kişilerin başında aile bireyleri gelmektedir. Çünkü kişinin sevincini ve üzüntüsünü ilk önce paylaştığı kimseler aile fertleridir. Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, k... Devamı

12 12 2016

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI-Hz. Muhammed’in Evliliği v

Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Hz. Muhammed'in (s) Evliliği ve Çocukları Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke'liler O'na "el-Emîn" (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O'nun bu yüksek ahlâkını öğrenen Kureyşin zengin kadınlarından Hatice, kendisine sermâye vererek ticâret ortaklığı teklif etti. Böylece Peygamber (s.a.s.) ile Hatice arasında ticâret ortaklığı başladı. Kureyş’in Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyş’in ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve yardımseverliği sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce "Tâhire" denildiği gibi, sonra da "Haticetü'l-Kübra" denilmiştir. Hz. Hatice bir ticâret kervanıyla Peygamberimiz (s.a.s.)'i Şam'a gönderdi. Kölesi Meysere'yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam'a kadar gitmedi; malları Busra'da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra'nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Şam'a gitmesini uygun bulmamıştı. ... Devamı

12 12 2016

2016-2017 12.sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir-Download

  2016-2017 12.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s9gwlz/12.Sinif_Fizik_Dersi__1.Donem_2.Yazili.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/idhdbj/12.SinifKimya_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s9gwlz/12.Sinif_Biyoloji.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/pum3zw/Dil_ve_Anlatim_Dersi__1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/idhdbj/nif_Geometri_1.Donem_2.Yazili_Sorulari_-1.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/uq2mi0/Matematik_Dersi__1.Donem_2.Yazil.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/Nesnzj/Trafikve_lkyard_m11.S_n_f.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/pum3zw/ing.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/pum3zw/demokrasi.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s9gwlz/12.Sinif_Cografya_Dersi.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s9gwlz/12.Sinif_Din_Kulturu_Dersi.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server22/Dh5TrK/12.S_n_fCa_da_T_rkveD_nyaTarihiDersi.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/aWuRXd/ulkeler.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/Yt4BtZ/11.S_n_fSosyoloji.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem ... Devamı

13 12 2016

2016-2017 Lise 1-9.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir-Downloa

2016-2017 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/7nzuq2/Fizik_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/tjuid5/9.Sinif_Kimya_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/tjuid5/BiyolojiDersi1.Dnem2.Yazl.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/7nzuq2/Dil_ve_Anlatim_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/tjuid5/9.Sinif_Geometri_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/gybhsd/Matematik_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Ticari Belgeler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/PWtgNK/ticari.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/gybhsd/Ingilizce_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/7nzuq2/asi_ve_Insan_Haklari_Dersi__1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/gybhsd/Lise_Cografya_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/7nzuq2/din.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/gybhsd/Tarih_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html http://s6.dosya.tc/server4/axo8w8/Tarih_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Sanat Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/gybhsd/Sanat_Tarihi_Dersi__1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/tjuid5/-saglik-bilgisi-1-donem-2-y... Devamı

13 12 2016

2016-2017 Lise 3-11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir-Downlo

2016-2017 11.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/r42zjb/Fizik_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/mot7pp/11sinkimya1_2.docx.html 2016-2017 11.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/xf40km/BiyolojiDersi1.Dnem2.Y.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/xf40km/Dil_ve_Anlatim_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/mot7pp/11.Sinif_Geometri_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/r42zjb/Matematik_Dersi_1.Donem_2.Yazili_Sorulari.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/fmpwbl/Trafik_ve_Ilk_Yardim_1.Donem_2.Ya.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/r42zjb/Ingilizce_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server22/zbzjAq/demokrasi.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/r42zjb/Lise_Cografya_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/mot7pp/11.Sinif_Din.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Osmanlı Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/y05e4g/osmanli_tarihih_1_don_2_yaz.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/fmpwbl/ulkeler.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/y05e4g/Sosyoloji.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı... Devamı

13 12 2016

2016-2017 Lise 2-10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir-Downlo

2016-2017 10.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/4zb0sw/fizik.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/4zb0sw/KimyaDersi1.Dnem2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s78a3c/10.Sinif_Biyoloji_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/6rqtnd/Dil_ve_Anlatim_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s78a3c/10.Sinif_Geometri_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Analitik Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/6rqtnd/Analitik-Geometri-1.Dnem2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/4zb0sw/Lise_Matematik_Dersi_1.Donem_2.Yaz.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Psikoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/3dzawc/Psikoloji_10.Sinif.doc.html 2016-2017 10.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/4zb0sw/Lise_Ingilizce_Dersi_1.Donem_2.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Anne ve Çocuk Sağlığı Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/6rqtnd/anne_ve_cocuk_sagligi_I.donem_II.yazili.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/4zb0sw/Lise_Cografya_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/s78a3c/10.Sinif_Din_Kulturu_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server4/3dzawc/Tarih_Dersi_1.Donem_2.Y.doc.html 2016-2017 10.Sınıf Trafik Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://www.4shared.com/file/lntV0pD1/10sintrafikdersi.html 2016-2017 10.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazı... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler