dindersin...
12 01 2015

Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı-5

Peygamberimiz ve ailesi evine gelen konuklara son derece nazik davranmış, onlarla yakından ilgilenmiş ve onlara karşı cömert davranmıştır. Bir keresinde Habeş Kralı tarafından Medine'ye bir heyet gönderilmişti. Peygamberimiz bu heyete bizzat kendisi hizmet etti, onlarla yakından ilgilendi. Bu durum sahabenin (Peygamberimizin dostlarının) hayretine gitti. Peygamberimiz onlara "-Bunlar bizim arkadaşlarımıza ikram ettiler. İlk muhacirleri hoş karşıladılar. Ben onlara bunun karşılığını bizzat vermek isterim" diyerek cömertliğini ve vefasını göstermiştir. Peygamberimizin eşi Hz. Aişe hakkında şöyle bir olay anlatılır: Zamanın halifesi Muaviye, Hazreti Aişe'ye binsekizyüz seksen dirhem kıymetinde erzakı hediye olarak Hazreti Aişe validemize göndermişti. Hazreti Aişe, bu erzakın tamamını yoksulara dağıttı. Akşam olunca da hizmetçisi Ümmü Dürre'ye: — Git biraz ekmek - zeytin al, iftar edelim, dedi. Ümmü Dürre Hazreti Âişe'nin emrini yerine getirdikten sonra: — Bugün bu kadar erzak dağıttın Ne olurdu, onların tamamını dağıtmasaydın, biraz et alsaydık, bu akşam iftarımızı etli yemekle yapsaydık, dedi. Hazreti Aişe validemiz, hizmetçisinin durumunu düşünüp — Keşke önceden söyleseydin, birazcık ayırırdık, dedi Peygamberimiz, verebileceği ne varsa çekinmeden verirdi. Kimine para verir, kimine yemek yedirir, kimine elbise giydirirdi. Bazen alacağından vaz geçerdi. Bazen birinden bir şey satın alır, parasını öder, sonra da aldığı şeyi satıcısına hediye ederdi. Peygamberimiz, ailesini ve diğer Müslümanları da cömert olmaya davet ederek, hayırsever insanların dünya ve ahiret mutluuğunu kazanacaklarını; imkanı olduğu halde hayır yapmaktan kaçınan kimselerin ise mutsuz olacaklarını bildirmiştir.... Devamı

12 01 2015

Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları-5.sınıf

Peygamberimiz ailede sevgi ve saygıyı, merhameti, adaleti ve hoşgörüyü daima ön planda tutmuştur. Peygamberimizin ailesi de ona büyük bir sevgiyle bağlıydı. Peygamberimize yıllarca hizmet eden Enes bin Malik şöyle demiştir: "Ben Peygamberimiz kadar ailesine ve çocuklarına merhametli olan başka hiç kimse görmedim." Peygamberimiz aile halkından hiç kimseyi dözmez, azarlamaz, kötü söz söylemezdi. Onlarla sohbet eder, zaman zaman şakalaşırdı. Peygamberimizin aile halkı da onu küçük düşürecek davranışlarda bulunmaz, iyilikseverlik, hoşgörü, yardımlaşma konularında çevresindekilere örnek olurlardı. Onlar, Peygamberimizin en yakınlarıydı. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, onu eşi Hz. Hatice anlayışla karşılamış, ona: "Endişe etmene gerek yok... Üzülme, Allah senin gibi bir kulunu utandırmaz. Çünkü sen, doğruyu söyler, emanetleri korursun; yoksula yardım eder, misafire ikramda bulunursun; başı darda kalana yardıma koşarsın.." diyerek sakinleştirmiştir. Hz. Hatice aynı zamanda çocuklarna karşı da çok şefkatliydi. Zengin bir kadın olmasına rağmen, son derece alçakgönüllü biriydi. Peygamberimizle birlikte İslam'ı yaymak uğruna pekçok sıkıntıya katlanmıştır. Hz. Aişe, bilgi öğrenme sevgisiyle bütün Müslüman kadınlara örnek olmuştur. Peygamberimizin damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatıma, bu ikisinden dünyaya gelen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, iyilikleri ve güzel davranışlarıyla insanların takdirlerini kazanmışlardır. Peygamberimiz ve onun ailesi hiçbir zaman, insanların onlara olan sevgi ve ilgilerini kötüye kullanmamış, onları kendilerine hizmet ettirmemiş, peygamberliği bir üstünlük aracı olarak kullanarak insanlara üstünlük taslama... Devamı

12 01 2015

Hz.Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım-4.sınıf

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Âmine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilâb" kabilesinde birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir. Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep (soy) zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz: "Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir." Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)'e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır. Peygamberimizin sütannesinin adı Halime, sütkız kardeşinin adı ise Şeyma’dır. Amcalarının adı, Ebu Talip, Zübeyir, Hamza ve Abbas’tır. Ebu Lehep de onun amcasıdır ama o, Peygamberimize ve Müslümanlara çok kötülük etmiştir. Devamı

12 01 2015

Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı-8.sınıf

Hz. Muhammed (s.a.v.) Güvenilir Bir İnsandı Olgun yüce bir insanın en büyük özelliklerinden birisi, onun güvenilir olmasıdır. Sürekli yalan söyleyen, verdiği sözleri yerine getirmeyen insanlar, diğerlerinin güvenlerini yitirirler; sevilmeyen, daima kuşku ile bakılan biri olurlar. Asr-ı Saadet döneminde yaşayan insanlar Peygamberimizin güvenilirliği konusunda acaba ne düşünüyorlardı? Onu özü sözü doğru biri olarak mı görüyorlardı yoksa yalan söyleyen, verdiği sözde durmayan yalancı biri olarak mı? Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, orta yaş dönemi bütünüyle Mekke’de geçti. Abdulmuttalip’in bu yetim torununu Mekke’de bulunan herkes tanır, nasıl biri olduğunu çok iyi bilirlerdi. Orada yaşayan hemen herkesin bir lakabı vardı. Peygamberimize de bir lakap vermişlerdi: “el-Emîn” Bu kelime “İnsana güven veren, güvenilir kişi” demektir. Peygamberimiz bu lakabı fazlasıyla hak ediyordu. Çünkü ne peygamberlikle görevlendirilmeden önce ne de sonra bir kez olsun yalan söylememişti. Buna, Müslümanlığı kabul etmiş olsun olmasın herkes şahitlik ederdi. Onun peygamberliğine şiddetle karşı çıkan putperestler, insanların Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelmesini önlemek amacıyla çeşitli iftiralar atmışlar, ama ona asla “O bir yalancıdır!” diyememişlerdir. Çünkü herkes Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok iyi tanıdığından böyle bir iftiranın tutmayacağını çok iyi biliyorlardı. Putperestlerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmak için bir grup Müslüman Habeşistan’a (Bugünkü Etiyopya) hicret ettiklerinde, o zaman henüz İslam’la şereflenmemiş olan Ebu Süfyan ve adamları Müslüman muhacirler... Devamı

12 01 2015

Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi-8.sınıf

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara Değer Verirdi “İnsan eşref-i mahlukattır” sözü Müslümanlar arasında çok meşhurdur. Sadece biyolojik nitelikleriyle değil, Akıl, irade, düşünme ve düşüncelerini gerçekleştirebilme özellikleri açısından insan, yaratılmışlar içinde en üstün varlıktır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim’de: “–Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık” (Tin Suresi 4. ayet) buyurmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir peygamber olarak Allah’ın insana verdiği bu değerin elbette farkındaydı. Bu yüzden hiçbir insanı küçümsemezdi. Bu sebeple konuşan kişinin sözünü asla kesmez, kendisi birine hitap ettiği zaman doğrudan ona yönelir, onun yüzüne bakarak konuşurdu. Hz. Muhammed (s.a.v.), yalan söylediklerini bildiği halde münafıkların, içlerinde gizledikleri niyetlerine değil, ağızlarından çıkan sözlere itibar etmiş, insana verdiği değer sebebiyle onların sözlerini, mazeretlerini dinlemiş, sözlerine göre yargıda bulunmuştur. Peygamberimizin bu tutumunu münafıkların nasıl kötüye kullandıklarını ve kendi aralarında nasıl konuştuklarını Allah bize Kur'an-ı Kerim’de bildiriyor: “(Hakkın düşmanları) arasında “O her söze kulak veriyor” diyerek Peygamber’i yerip kınayanlar var. De ki: Evet, o, hakkınızda hayırlı olanı (duyup dinlemek) için kulaklarını açık tutuyor.” (Tevbe Suresi, 61. ayet) Peygamberimiz, insanların şekillerine, rengine ve ırkına göre ayrıma tabi tutulmasını yasaklamıştı. Bir gün nasıl olmuşsa olmuş, Ebu Zer ile Bilal bir konuda anlaşamamış ve Ebu Zer, Bilal’a: “–Kara kadının oğlu sen de.” demişti. Bilal onun bu sözünden alınmış ve durumu Hz. Muhammed’e (s... Devamı

12 01 2015

Maun Suresi ve Anlamı-7.sınıf konu anlatımı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Gördün mü o dine yalan diyeni? 2- İşte yetimi itip kakan odur! 3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki, 5- Namazlarında yanılmaktadırlar. 6- Onlar ki, gösteriş yaparlar. 7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler). Devamı

12 01 2015

Kunut Duaları ve Anlamı-6.sınıf konu anlatımı

Kunut Duaları Anlamı Allahümme inna nesteinüke venastağfirüke venestahdike Ey Allah'ım bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize doğru yolu göstermeni dileriz. Venü'minü bike venetubu ileyke venetevekkelü aleyke Sana inanıyor, sana tövbe ediyor ve sana güveniyoruz. Venüsni aleykel hayra küllehu neşkürüke vela nekfürüke Seni hayırla anıyor ve övüyoruz. sana şükrediyoruz; nankörlük etmiyoruz. Venahleu venetrükü men yefcürük. Sana isyan içinde olanlardan uzağız; onlara katılmıyoruz.     Allahümme iyyakena'büdü veleke nusalli venescüdü veileyke nes'a Ey Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar, secde ederiz. Senin hoşnutluğunu kazanmak için çaba harcarız. Venahfidü nercu rahmeteke venahşa azabeke Azabından korkar, rahmetini umarız. İnne azabeke bilküffari mülhik. Senin azabın inkar edenlere mutlaka erişir.  ... Devamı

12 01 2015

Hz.Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları-5.sınıf

Hz. Peygamber birçok hadisinde ailenin önemine işaret etmiş ve onun bir huzur yeri olduğunu belirtmiştir. Bir baba olarak çocukları dünyaya gelince sevinmiş; vefatlarında ise üzülmüştür. Sözgelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebû Râfi'e hediye vermiş; İbrahim'in annesi Mâriye'yi de azat etmiştir. Sık sık sütannesinin bulunduğu yere onu görmek için gitmiştir. İbrahim, on altı veya on sekiz aylık iken vefat etmiştir. Onun vefatı üzerine gözlerinden yaş dökülmüştür. Bunun üzerine   "-Sen de mi ağlıyorsun Ey Allah’ın elçisi?" diyen Abdurrahman b. Avf'a bunun şefkatten kaynaklandığını söylemiştir.   'Bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla' bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile bireylerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleri ile açıkladığı gibi, bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. Erkeğin kadına iyi davranması gerektiğini çok açık ve kesin bir şekilde dile getirmiştir. Bu anlamda: "-En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır." buyurmuştur.   Enes b. Mâlik: "-Ailesine Hz. Muhammed kadar şefkatli bir kimse görmedim" demiştir. İman, ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranma arasında kurduğu bağıntıyı dile getiren şu sözü çok anlamlıdır: "-Mü'minlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır."   İnsanın üzerinde hakkı olan kişilerin başında aile bireyleri gelmektedir. Çünkü kişinin sevincini ve üzüntüsünü ilk önce paylaştığı kimseler aile fertleridir. Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınl... Devamı

12 01 2015

Hz.Muhammed’in Evliliği ve Çocukları-5.Sınıf

Hz. Muhammed'in (s) Evliliği ve Çocukları Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke'liler O'na "el-Emîn" (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O'nun bu yüksek ahlâkını öğrenen Kureyşin zengin kadınlarından Hatice, kendisine sermâye vererek ticâret ortaklığı teklif etti. Böylece Peygamber (s.a.s.) ile Hatice arasında ticâret ortaklığı başladı. Kureyş’in Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyş’in ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve yardımseverliği sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce "Tâhire" denildiği gibi, sonra da "Haticetü'l-Kübra" denilmiştir. Hz. Hatice bir ticâret kervanıyla Peygamberimiz (s.a.s.)'i Şam'a gönderdi. Kölesi Meysere'yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam'a kadar gitmedi; malları Busra'da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra'nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Şam'a gitmesini uygun bulmamıştı. Üç ay kadar sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) bekle... Devamı

12 01 2015

Hz.Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım-4.Sınıf

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Arap yarımadasının Hicaz bölgesinde, Mekke şehrinde doğdu. O'nun hayâtını ve insanlık târihinde yaptığı büyük inkılâbı kavrayabilmek için, yaşadığı asırda Arabistan'ın genel durumunun ve Arapların yaşayışlarının, ana hatları ile de olsa, bilinmesinde fayda vardır. İslâmiyet'ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle başkanına "Şeyh" deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif'ti. Kabîleler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Yalnızca yılın dört ayında (Muharrem, Recep, Zilka'de ve Zilhicce aylarında) savaşmazlardı. Bu aylara "haram aylar” denir. Bu aylarda, bütün kabîleler güvenlik içinde seyâhat edebildikleri için, genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke'nin hâkimi, Kâbe ve civârındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabîlesi, diğer bütün kabîlelerden saygı görürdü. Bu sebeple Kureyşliler, senenin her mevsiminde diledikleri yere seyâhat edebiliyorlardı. Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, şâirler, hatipler, falcılar ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Tâif'le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırı... Devamı

12 01 2015

2014-2015 İlkokul-Ortaokul-Lise 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir

2014-2015 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/Yz4dpl/8sinifdinyazili.zip.html 2014-2015 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/YfO3lt/7sinifdinyazili.zip.html 2014-2015 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server10/03RZpD/k_planlari_-2_farkli_sekilde-__5.sinif_.zip.html 2014-2015 7.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/hz.muhammed.5.s.1.d.1.y.doc.html 2014-2015 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/tdb.5.s_n_f1.d.1.y.doc.html 2014-2015 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/Mq33Pd/6sinifdinyazili.zip.html 2014-2015 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server10/03RZpD/k_planlari_-2_farkli_sekilde-__5.sinif_.zip.html 2014-2015 6.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/hz.muhammed.5.s.1.d.1.y.doc.html 2014-2015 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/tdb.5.s_n_f1.d.1.y.doc.html 2014-2015 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/SFMrdq/din51dnmyazili.zip.html 2014-2015 5.Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server10/03RZpD/k_planlari_-2_farkli_sekilde-__5.sinif_.zip.html 2014-2015 5.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/yHjJLF/Hz.Muhammed.doc.html 2014-2015 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/sl4a1W/tdb.docx.html 2014-2015 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi De... Devamı

12 01 2015

2014-2015 İlkokul-Ortaokul-Lise 1.Dönem 3.Yazılı Soruları-İndir

2014-2015 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server22/pjReIH/4.snfdinsnav.zip.html 2014-2015 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/WUrzAW/d.k.a.b-2.zip.html 2014-2015 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/kZA5yk/iho_5_arapca_1_donem_3_yazili_a_grubu.doc.html 2014-2015 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/kZA5yk/Kuran1.dnm3.doc.html 2014-2015 5.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/kZA5yk/Hz.MuhammedinHayat_.doc.html 2014-2015 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/tdb.5.s_n_f1.d.1.y.doc.html 2014-2015 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server22/eenCR3/6sinifdinyazili.zip.html 2014-2015 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/dxg1cZ/Kuran.docx.html 2014-2015 6.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server15/zl0eBV/peygamberimizin.doc.html 2014-2015 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server30/dxg1cZ/TDB-6.SNF.docx.html 2014-2015 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server22/Nxnqxy/7sinifdinyazili.zip.html 2014-2015 7.Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server10/03RZpD/k_planlari_-2_farkli_sekilde-__5.sinif_.zip.html 2014-2015 7.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/hz.muhammed.5.s.1.d.1.y.doc.html 2014-2015 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/auioly/tdb.5.s_n_f1.d.1.y.doc.ht... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler