dindersin...
12 01 2015

Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz.Muhammed-7.sınıf test

1- Peygamberimizin “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım…” hadisi, onun daha çok hangi yönünü vurgulamaktadır? a) İyilik yönünü b) Resullük yönünü c) İnsani yönünü d) Peygamberlik yönünü 2- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili değildir? a) İnsanları kötülüklere karşı uyarması b) Acıkması, susaması c) Kur’an’ı açıklayan sözler söylemesi d) Allah’ın buyruklarını insanlara bildirmesi 3- Hz. Muhammed’in Allah’tan aldığı buyrukları insanlara bildirme görevine ne ad verilir? a) Tebliğ b) İletme c) Bildirim d) Anlatım 4- Hz. Muhammed’in insanlara namaz, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklaması onun hangi yönüyle ilgilidir? a) İnsani yönü b) Peygamberlik yönü c) Öğreticilik yönü d) Sabırlılık yönü 5- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in merhametli oluşuyla doğrudan ilgili değildir? a) Amcası Hamza’yı öldüren kişiyi, Müslüman olup af dilemesi sonucunda affetmesi b) Çocukları çok sevmesi, onlarla yakından ilgilenmesi c) Taiflilere İslam’ı anlatması d) Mekke’nin fethinde Müslümanlara çok eziyet eden müşrikleri affetmesi 6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? a) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri. b) İnsanlara dini uygulamalı olarak gösterebilmeleri. c) İlahi emirleri bizzat uygulayarak diğer insanlara örnek olmaları d) Aynı devirde yaşayan insanların peygamberlere rahatlıkla ulaşabilmeleri, merak ettiği şeyleri sorabilmeleri 7- İslam Dini'ni eksiksiz öğret... Devamı

12 01 2015

Hz.Muhammed ve Aile Hayatı-5.sınıf test

1- “Hz. Hatice Mekke’nin soylu bir hanım efendisiydi. Üstün ahlakından dolayı kendisine ………. lakabı verilmiştir. ” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir? a) Zehra b) Ümmü'l-mü'minin c) Tahire d) Hafsa 2- Peygamberimizin bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir? a) Fatıma b) Kasım c) İbrahim d) Abdullah 3- Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir? a) Cömert olmak b) Lüks yaşamak c) israftan kaçınmak d) çocukların dediğini yapmak 4- “Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.” Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadisişerif aşağıdakilerden hangisidir? a) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan evdir. b) Güzel söz de bir sadakadır. c) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. d) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir 5- “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.” Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz? a) Komşularına yardım eden kişi b) Komşularına güler yüz gösteren kişi c) Komşularıyla muhatap olmayan kişi d) Komşularını ziyaret eden kişi 6- Mert: Nuray Hz. Muhammed ile Hz Hatice’nin çocuklarının isimlerini sayabilir misin? Nuray: Elbette sayarım. Abdullah, Ümmü Gülsüm, Rukiye... Devamı

12 01 2015

Hz. Muhammed'i Tanıyalım-4.sınıf test

1- Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir? a) Bazı Arap kabileleri, geçim sıkıntısı nedeniyle kız çocuklarını diri diri gömerek öldürürdü. b) Zayıflar sürekli gözetilirdi. c) İçki ve kumar aşırı derecede yaygınlaşmıştı. d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapardı. 2- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in gençlik yılları için söylenemez? a) Kötü davranışlardan kaçınırdı. b) Haksızlıklara karşı çıkardı. c) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi. d) Kendisini okumaya ve araştırmaya adamıştı. 3- Peygamber Efendimize ait olan sözlere ne ad verilir? a) Atasözü b) Ayet c) Vecize d) Hadis 4- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından birisi değildir? a) Zeynep b) Rukiye c) Aişe d) Fatıma 5- Peygamberimize Muhammedü’l-Emin lakabının verilmesinin sebebi nedir? a) Emin ismini çok sevmesi b) Babasının ismi olması c) Doğru ve güvenilir olması d) Zeki olması 6- Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Haksız kazanç ve zulüm yaygındı. b) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. c) Kadın ve kız çocuklarına çok değer verilirdi. d) İnsanlar kabileler halinde yaşıyorlardı. 7- “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesine kısaca ne ad verilir? a) Kelime-i Şehadet b) Salavat c) Kelime-i Saadet d) Kelime-i Tevhit 8- Hz. Muhammed ne zaman-nerede doğmuştur? a) 571-Mekke b) 570-Kudüs c) 570-Mısır d) 571-Medine 9- İslam’dan önceki döneme özel bir isim verilmiştir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Asabiye b) Cahiliye c) Hudeybiye d) Kureyş 10- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gi... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler