dindersin...
13 06 2016

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir?

Ramazan ayı İslam aleminde mübarek bir dönem olarak kabul edilmektedir. 'On bir ayın sultanı' kabul edilen Ramazan ayında insanlar her zaman yaptıkları ibadetlere devam ederken, bunların yanında bu döneme anlam katan ibadet olan 'Oruç' ibadetini gerçekleştirirler. Oruç ibadeti insanları sadece dinsel açıdan değil, insani yönleri açısından da geliştiren bir faaliyet olarak görülmelidir. En basit tabirle 'halden anlamaya' yarayan ve en zengininden en fakirine kadar herkesin aynı duyguları yaşamasına vesile olan Ramazan ayında oruç ibadeti şükür etmeyi bizlere yeniden hatırlatıyor. İbadetlerin yerine getirilmesi hususunda önemli olan bir durum, bu ibadetleri doru şekilde yerine getirmeye çalışmaktır. Bizler orucu bozan şeylerin tamamını bilmeyebiliriz ancak Ramazan ayına hazırlandığımız günlerde orucu bozan şeylerin neler olduğunu öğrenmeye çalışmamız gerekir. Çünkü yaptığımız ibadetlerin doğru olması, makbul olması demektir. Sonuç getirmeyecek, yanlış olan şeyler varsa düzeltilmeli ve Allah'ın kulları olarak kulluk görevini yerine getirirken, orucu bozan şeyler gibi hususlara dikkat etmeliyiz. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca orucu bozan şeylerden tutun da, nelerin orucu bozmadığına kadar çok sayıda konuda araştırma yapıyorlar. Kimileri sorularına televizyon ve radyolarda cevap ararken, kimileri ise kitaplarda ve dergilerde bu sorularının yanıtını bulmak ister. Günümüzün en çok kullanılan iletişim araçlarından olan internette orucu bozan şeyler hakkında bilgi almak istediğimizde bize bir takım kaynaklara yönlendirmektedir, ancak bu bilgileri alırken de doğru noktalardan almak önemlidir. Bu yönüyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya nasıl yaklaştığı dikkate alınmalıdır. Ülkemizde din konusunda karar mercii o... Devamı

13 06 2016

Kefaret orucu neden 61 gündür?

Bozulan orucun cezası neden 61 gün? Neden 30, 50 değil de 61 gün denmiştir? Cevap: Değerli Kardeşimiz; İki ay oluşundaki hikmet şudur: Bir gün bir aya bedeldir. Diğer ay da cezadır. (Ebu Davud) Müslüman Ramazan ayının her gününde oruç tutarak nefsine sabrettirmeye memurdu. Binâenaleyh bir gün orucunu bozmakla bütün ayın orucunu bozmuş gibi oldu. Zira oruç günlerinin nev’i itibarıyla bir ibadet sayılır. Onun için orucunu bozan kimseye bir yerine iki ay oruç yüklenmiştir. (Müslim) Kefaretin 60 günü ceza 1 günü kazadır Alimler, bilerek ve isteyerek bir gıda veya gıda özelliği taşıyan her türlü maddeyi almak durumunda hem kaza hem de kefaret gerekeceğini söylemişlerdir. (Diyanet İlmihali) 61 gün kefaret orucunun 60 günü orucu bozmanın cezası olarak tutulur. 1 gün ise bozulan orucun kazasıdır. Peygamber Efendimiz (asm) bozulan orucun cezasının 61 gün olmasını emretmiştir Bilerek bozulan orucun kefareti olarak iki ay oruç tutulmasını Resulullah (asm) hadis-i şeriflerinde bildirmiştir. "Peygamber Efendimiz (asm) Ramazanda orucunu bozan bir adama bir köle azat etmesini yahut iki ay oruç tutmasını yahut da altmış fakiri doyulmasını emir buyurmuş.” (Müslim) Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah’a bir adam geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü, helak oldum.” dedi. Resulullah: “Seni helak eden şey nedir?” diye sorunca: “Oruçlu iken hanımıma temas ettim.” dedi. Bunun üzerine Resulullah’la aralarında şu konuşma geçti: “Azat edecek bir köle bulabilir misin?” “Hayır!” “Üst üste iki ay oruç tutabilir misin?” “Hayır!” “Altmış fakiri doyurabilir misin?” “Hayır... Devamı

28 06 2015

RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Sual: 12-14 yaşlarında çocuklarım var. Namaz kılıp oruç tutmaları farz mıdır? CEVAP Büluğa erince kız ve erkek çocuğa, namaz, oruç farz olur. Ay hâlinde tutamadığı oruçları, bayramdan sonra kaza eder. Ay hâli sebebiyle kılamadığı namazları kaza etmez. Hazret-i Âişe validemizin naklettiği hadis-i şerifte, hayzlı iken tutulamayan orucu kaza etmek gerektiği, kılınmayan namazları kaza etmek gerekmediği bildirilmiştir. (Buhari) Hazret-i Havva validemiz, Ramazan ayında hayz olunca, Allahü teâlâ, namaz kılmamasını ve oruç tutmamasını, hayzlı iken kılamadığı namazları kaza etmemesini, fakat orucu kaza etmesini emretmiştir. (Mevkufat) Sual: Kış günleri kısa olduğu için nafile veya kaza orucu tutmam uygun olur mu? CEVAP Evet. Kolaylıklardan istifade etmek iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kışın oruç tutmak, meşakkatsiz elde edilen bir ganimettir.) [Tirmizi] (Kış mevsimi, müminin baharıdır. Gündüzleri kısadır, oruç tutar, geceleri uzundur, o vakitleri ibadet eder.) [Gunye] Sual: Maliki’yi taklit eden kadının hayzı 15 gündür. 15 gün oruç tutmayıp sonra mı kaza eder? CEVAP Oruçta taklit edilmediği için, Hanefi’deki hayz müddeti geçtikten sonra oruç tutulur. Sual: Gündüz öğleyin yatarken ihtilam olup, herhangi bir sebeple gusledemeyen kimsenin orucu sahih olur mu? CEVAP Eğer öğle namazını kılmamışsa, ikindi vakti girmeden gusledip namazını kılmalıdır. Çünkü zaruretsiz cünüp durmak haramdır. İkindiye kadar gusletmezse, namazını da kılamadığı için ayrıca büyük günaha girer. Su bulma imkânı olamayan teyemmüm eder yine cünüp durmaz. Bilmeden veya kasten cünüp durmakla oruç bozulmuş olmaz. Çünkü cünüp durmak... Devamı

28 06 2015

RAMAZAN AYI VE ORUÇLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

Sual: Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak uygun mudur? CEVAP Oruç tutmak, derslere, imtihana engel olmaz. Bilakis destek olur. Mide çok doyarsa insanın kafası o kadar çalışmaz. Aç olanın zekâsı keskin, anlayışı kuvvetli olur. Bu, daha işin tıbbi yönü. Allahü teâlânın rahmeti ihsanı ise ayrı. Onu akıl almaz. Ders için oruç tutmamak haram olur. Ramazan günü oruç tutmak büyük nimettir. Bu nimetten mahrum kalmamalı, oruç tutmayı ganimet bilmelidir. Bir hadis-i şerifte, (Ramazanda bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. (Tirmizî) Başka zaman ömür boyu oruç tutulsa Ramazanda tutulan bir orucun sevabına kavuşulmaz. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahü teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace] Yemek artığı ve pirinç tanesi Sual: Diş arasında kalan, nohuttan küçük yemek artıklarını yutmanın orucu bozmayacağı bildiriliyor. Peki, nohuttan küçük bir pirinç veya buğday tanesini yutmak orucu niye bozuyor? CEVAP Diş arasında kalan yemek artığı, dışarıdan alınmış olmuyor. Pirinç tanesi dışarıdan alınıyor. Oruçluyken, pişmiş bir pirinç tanesi, nohuttan küçük olduğu halde yenirse kefaret de gerekiyor. Pişmemiş pirinç yenirse kaza gerekiyor; ama dinimizin emrine göre, diş arasında kalan pişmiş pirinç tanesi [pilav] yutulursa oruç bozulmuyor. Namaz esnasında yutarsa namaz da bozulmuyor; ama dışarıdan bir pirinç tanesi alıp yutsa namazı bozuluyor. Demek ki, diş arasında kalanı y... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler