dindersin...
13 12 2016

Salavat Duaları ve Anlamı-5.Sınıf Konu Anlatımı

Peygamber Efendimize (asm) salat ve selam getirmek için sadece "Allahümme salli ala Muhammed" demek de yeterlidir. Salavat çeşitleri çoktur. Ancak en meşhuru namazlarda tahiyyattan sonra sonra okuduğumuz "salli ve barik" dualarıdır: "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." "Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahim'e alâ âli İbrahime, inneke hamîdun mecîd." Anlamları: "Allah'ım! Muhammed'e ve ailesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim'e ve ailesine rahmet kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin." "Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl, tıpkı İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin." (bk. Buhârî, da'avât 33: Müslim, salât 66-68) “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed” yahut da “Sallallahü aleyhi ve sellem” veya "aleyhissalatü vesselam" diyerek de salavat getirilir. Devamı

13 12 2016

Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları

Peygamberimiz ailede sevgi ve saygıyı, merhameti, adaleti ve hoşgörüyü daima ön planda tutmuştur. Peygamberimizin ailesi de ona büyük bir sevgiyle bağlıydı. Peygamberimize yıllarca hizmet eden Enes bin Malik şöyle demiştir: "Ben Peygamberimiz kadar ailesine ve çocuklarına merhametli olan başka hiç kimse görmedim." Peygamberimiz aile halkından hiç kimseyi dözmez, azarlamaz, kötü söz söylemezdi. Onlarla sohbet eder, zaman zaman şakalaşırdı. Peygamberimizin aile halkı da onu küçük düşürecek davranışlarda bulunmaz, iyilikseverlik, hoşgörü, yardımlaşma konularında çevresindekilere örnek olurlardı. Onlar, Peygamberimizin en yakınlarıydı. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, onu eşi Hz. Hatice anlayışla karşılamış, ona: "Endişe etmene gerek yok... Üzülme, Allah senin gibi bir kulunu utandırmaz. Çünkü sen, doğruyu söyler, emanetleri korursun; yoksula yardım eder, misafire ikramda bulunursun; başı darda kalana yardıma koşarsın.." diyerek sakinleştirmiştir. Hz. Hatice aynı zamanda çocuklarna karşı da çok şefkatliydi. Zengin bir kadın olmasına rağmen, son derece alçakgönüllü biriydi. Peygamberimizle birlikte İslam'ı yaymak uğruna pekçok sıkıntıya katlanmıştır. Hz. Aişe, bilgi öğrenme sevgisiyle bütün Müslüman kadınlara örnek olmuştur. Peygamberimizin damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatıma, bu ikisinden dünyaya gelen Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, iyilikleri ve güzel davranışlarıyla insanların takdirlerini kazanmışlardır. Peygamberimiz ve onun ailesi hiçbir zaman, insanların onlara olan sevgi ve ilgilerini kötüye kullanmamış, onları kendilerine hizmet ettirmemiş, peygamberliği bir üstünlük aracı olarak kullanarak insanlara üstünlük ta... Devamı

13 12 2016

Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

Hz. Peygamber birçok hadisinde ailenin önemine işaret etmiş ve onun bir huzur yeri olduğunu belirtmiştir. Bir baba olarak çocukları dünyaya gelince sevinmiş; vefatlarında ise üzülmüştür. Sözgelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebû Râfi'e hediye vermiş; İbrahim'in annesi Mâriye'yi de azat etmiştir. Sık sık sütannesinin bulunduğu yere onu görmek için gitmiştir. İbrahim, on altı veya on sekiz aylık iken vefat etmiştir. Onun vefatı üzerine gözlerinden yaş dökülmüştür. Bunun üzerine   "-Sen de mi ağlıyorsun Ey Allah’ın elçisi?" diyen Abdurrahman b. Avf'a bunun şefkatten kaynaklandığını söylemiştir.   'Bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla' bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile bireylerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleri ile açıkladığı gibi, bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. Erkeğin kadına iyi davranması gerektiğini çok açık ve kesin bir şekilde dile getirmiştir. Bu anlamda: "-En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır." buyurmuştur.   Enes b. Mâlik: "-Ailesine Hz. Muhammed kadar şefkatli bir kimse görmedim" demiştir. İman, ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranma arasında kurduğu bağıntıyı dile getiren şu sözü çok anlamlıdır: "-Mü'minlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır."   İnsanın üzerinde hakkı olan kişilerin başında aile bireyleri gelmektedir. Çünkü kişinin sevincini ve üzüntüsünü ilk önce paylaştığı kimseler aile fertleridir. Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, k... Devamı

12 12 2016

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI-Hz. Muhammed’in Evliliği v

Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Hz. Muhammed'in (s) Evliliği ve Çocukları Bütün Mekke'liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke'liler O'na "el-Emîn" (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O'nun bu yüksek ahlâkını öğrenen Kureyşin zengin kadınlarından Hatice, kendisine sermâye vererek ticâret ortaklığı teklif etti. Böylece Peygamber (s.a.s.) ile Hatice arasında ticâret ortaklığı başladı. Kureyş’in Esed oğulları kolundan Huveylid kızı Hatice zeki, dirâyetli, şeref ve asâlet sâhibi, 39-40 yaşlarında zengin ve güzel bir hanımdı. Daha önce iki defa evlenmiş ve dul kalmıştı. Kureyş’in ileri gelenlerinden pek çok isteyenler olmuş, fakat hiç biri ile evlenmemişti. Güvendiği kimselere sermâye vererek ticâret ortaklığı yapıyor, böylece servetini artırıyordu. Yüksek ahlâk ve yardımseverliği sebebiyle, kendisine Müslümanlıktan önce "Tâhire" denildiği gibi, sonra da "Haticetü'l-Kübra" denilmiştir. Hz. Hatice bir ticâret kervanıyla Peygamberimiz (s.a.s.)'i Şam'a gönderdi. Kölesi Meysere'yi de hizmetine verdi. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) Şam'a kadar gitmedi; malları Busra'da satarak geri döndü. Çünkü Bahîra'nın ölümünden sonra yerine geçen Râhip Nestûra da, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Şam'a gitmesini uygun bulmamıştı. ... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 5. Sınıf 2. Ünite: İbadet Konusunda Bilgilenelim

1. İBADET NEDİR VE NİÇİN YAPILIR İbadet: Yüce Rabbimize saygı göstermek, 'O'na karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmek demektir. İbadet aynı zamanda Allah'ın bize verdiği nimetlere bir teşekkürdür. "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz..." (Bakara suresi, 21. ayet) "... İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet) Başlıca İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, Kurban kesmek, Kur'an okumak, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak. Genel anlamıyla söylenecek olursa Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her iş ve davranış ibadettir. Temel ibadetlerden başka yardımseverlik, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, çalışmak, sabırlı olmak bir ibadettir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Niçin ibadet edilir:      1- Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak için      2- Allah'a olan kulluk borcumuzu ödemek için      3- Allah'ın emirlerini yerine getirmek için      4- Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek için      5- Sevap kazanmak için   2. İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR (EF'ÂL-İ MÜKELLEFÎN)      Yüce dinimiz İslam'da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar, Allah'a inanıp ibadet etmekle mükellef (yükümlü) olur. Bazı ibadetlerde yükümlülük şartları çoğalabilir. Örneğin hac ve zekat için zenginlik, oruç için sağlıklı olmak gibi. Ancak ibadetle mükellef olmak için temel şartlar Müslüman, akıllı ve ergenlik çağında olmaktır. M&... Devamı

26 09 2016

Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite: Allah İnancı

1. İNSAN AKILLI VE İNANAN BİR VARLIKTIR        Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insana akıl vermiştir. İnsan aklı sayesinde evrende üstün ve değerli bir konumdadır. Aklını kullanarak düşünür, araştırır, deney ve gözlem yapar. Böylece yeni buluşlar, yeni keşifler yapar. Yaptığı buluşlar da onun hayatını kolaylaştırır. Kur'an'da insanın aklını kullanması, böylece Yaratıcısını, kendisini, çevresini daha iyi tanıması istenir.   "... Siz hiç düşünmez misiniz?" (En'am suresi, 50. ayet) "... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar." (Zümer suresi, 9. ayet) "(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (Sad suresi, 29. ayet)      İnsanı diğer varlıklardan ayıran başka bir özellik, onun inanan bir varlık olmasıdır. İnsanın yaratılıştan gelen yüce bir varlığa inanma duygusu vardır. İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her insanın Allah'a inanması gerekir. Allah'a inanmak, dinimizde yer alan altı inanç esasından biridir. Allah'a inanan bir Müslüman, kendisini sürekli görüp gözeten bir Yaratıcı olduğunun farkındadır. Bu bilinçle davranışlarına dikkat eder. Hep iyilik peşinde koşmaya gayret eder.   2. EVRENDE BİR DÜZEN VARDIR        Yüce Allah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve ölçü çerçevesinde yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.   "Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet) ... Devamı

26 03 2016

Tahıyyat Duası ve Anlamı-5.sınıf konu anlatımı

Ettehiyyatü Duası Ettehiyyatü Lillahi vessalavatü vettayyibatü Esselamu Aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh Esselamu Aleyna ve ala ibadillahis salihin Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh Anlamı: Selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir. Ey Peygamber, Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerine olsun. Selam olsun bize ve Allah’ın tüm iyi kullarına… Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Açıklama: Namazda oturuş haline, tahiyyât denir. Peygamberimiz ashabına (dost ve arkadaşlarına) namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü" okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'in (s) Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. O gece Peygamberimiz Allah'a selâmlarını şöyle arz etti: "Selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir." Yüce Allah şöyle karşılık verdi: "Ey Peygamber, Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerine olsun." Hz. Muhammed bunun üzerine şöyle dedi: "Selam olsun bize ve Allah’ın tüm iyi kullarına” Yukarıda yazılan Ettahiyyâtü duası yaygın okunuşa göredir. Bazı cümleleri farklı şekillerde de Peygamberimizden nakledilmektedir. Bunların hepsi de anlamları çok yücedir ve Peygamberimizden sağlam yollarla nakledilmişlerdir. Tahiyyât iki, üç ve dört rekat olarak kılınan bütün namazların sonunda okunduğu gibi iki rekattan fazla olan üç ve dört rekatlı namazlarda, ikinci rekatın sonunda da okunur. İmâm, imâma uyan cemâat ve yalnız başına namazı kılan kişi, tahiyy&aci... Devamı

26 03 2016

Sevinçlerimizi Paylaşalım-5.sınıf konu anlatımı

Diyelim ki çok güzel bir MP4 aldınız... Onun pek çok özelliği var... Çok sevinçlisiniz... Hemen en iyi arkadaşınla buluşur; aldığın MP4'ü ona göstermek istersin değil mi? Bunun nedeni ne olabilir? Duygularımızı, sevinçlerimizi paylaşma isteği olabilir mi? Sevinçlerimizi paylaşma isteği, doğuştan getirdiğimiz bir özelliktir. Toplum olarak birlikte sevindiğimiz günler de vardır. Tarihte elde etmiş olduğumuz bir başarı, millet olarak bizi gururlandırır; milletimize olan bağlılığımız daha da artar. Ya da Ramazan gibi aynı zamanda birlikte yerine getirdiğimiz oruç ibadetinin ardından, yine topluca üç gün boyunca bayram ederiz. Böylece inanç birliğimiz pekişir, kendimizi mutlu hissederiz. Kendi sevincimizi arkadaşlarımızla paylaştığımız gibi, onların sevincine de ortak olmalı, başarılarından mutluluk duymalıyız. Şöyle düşünelim: MP4 arkadaşına gösterdiğinde o hiç ilgilenmeseydi; hatta kusurlar bulsa veya küçümseseydi nasıl hissederdin? Mutsuz olurdun değil mi? Peygamberimiz bu konuda şöyle demiştir: "Sizden biri, kendisi için istediği bir şeyi, din kardeşi için de istemedikçe, gerçekten inanmış olmaz." Devamı

26 03 2016

Paylaşmak Niçin Önemlidir?-5.sınıf konu anlatımı

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. İçinde yaşadığı toplumun üyesidir. Duyguları ve ihtiyaçları onu toplum içinde kalmaya yöneltir. İnsanların günlük hayatlarında maddi ve manevi açıdan paylaşabilecekleri pek çok değerleri vardır. Paylaşmak insan olmanın gereğidir. Sevinçlerimizi, heyecanlarımızı, üzüntü ve kederlerimizi paylaştığımızda rahatlarız. Dostlarımızla dertleşir, onları yanımızda hissetmekle yaşam için destek kazanmış oluruz. Dinî ve millî bayramlarımız, sevinçlerimizi paylaşmak için bize fırsatlar sunar. Onları birlikte kutlar; aynı duyguları paylaşmanın sevincini yaşarız. Evlenme, doğum, sünnet gibi sevinçli günlerde dostlarımızla birlikte oluruz. Hatalık, kaza cenaze gibi üzüntülü anlarda da insanlar yoğun olarak yaşadıkları duyguları dostlarıyla paylaşır. Böylece acılar hafifler; üzüntüler dağılır. Dinimiz, sahip olduğumuz mal ve paradan ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmayı, emretmiş, böylece paylaşmayı toplum içinde yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek anlamda ‘iyi’ olamazsınız. Uğruna harcadığınız her bir şeyi, Allah bilir. (Al-i İmran 92) Devamı

30 09 2015

İhlas Suresi -5.sınıf konu anlatımı

Devamı

30 09 2015

İhlas Suresi ve Anlamı-5.sınıf

İhlas ne demektir? İhlas, samimi olmak, dine içten bağlanmak, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak, her türlü hurafe ve batıl inançlardan samimiyetle arınmaktır. İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 4 ayetten oluşmaktadır. İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir. İhlas Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlas Suresi'nin Türkçe Meali (Anlamı) Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O 'na bir denk de olmadı. İhlas Suresi'nin Arapça Hali قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (') اللَّهُ الصَّمَدُ (') لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (') وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler