dindersin...
13 12 2016

HZ. MUHAMMED'İ TANIYALIM-4.sınıf konu anlatımı

•   Hz. Muhammed, 20 Nisan 571’de Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur. Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamberdir. ( İlk peygamber ise, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem’dir. ) •   Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Dedesinin adı Abdulmuttalip, Süt annesinin adı ise Halime’dir. •   Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti. •   Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır. •   25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.                                 Hz. MUHAMMED’İN HAYATI İLE İLGİLİ DİĞER KRONOLJİK BİLGİLER •   4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. •   İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı. •   17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti. •   20 yaşındayken “ Erdemliler Topluluğu ” adlı birliğe katıldı.                                  ÜNİTEDE GEÇEN KAVRAMLAR VE ANLAMLARI Kabe : Allah’a ibadet etmek amacıyla yapılmış ilk ibadethanedir. Mekke Şehri’ndedir. Hz. : “ Hazret ” sözcüğünün kısaltmasıdır. Bir adın önüne getirildiğinde “ hazreti ” şeklinde söylenir.                    “ saygıdeğer ” anlamındadır. Put : İslam Dini gelmeden önce Mekkelilerin çoğunluğun taptıkları heykellere put denir. Putperest: Puta tapan insanlara putperest d... Devamı

14 11 2016

4. SINIF 2. ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

Dinim Temiz Olmamı İstiyor Dinimizin en önemli özelliklerinden biri de temizliktir. Temizliğin insan sağlığı açısından önemi bugün daha iyi bilinmektedir. Dinimiz temizliği genelde iki grupta ele alırlar. Birincisi maddi temizlik, ikincisi ise manevî temizlik. Maddi temizlik insanın bedeninin, elbiselerinin ve yaşadığı evin, mahallenin, çevrenin temiz olması anlamına gelir. Manevî temizlik ise kötülüklerden, günahlardan, zarar verici şeylerden uzak durmak, tövbe etmek, bağışlanma dilemek, ruhu günahlardan arıtmak demektir. Maddi kirlilik insanın vücuduna ve sağlığına zarar verir, onun hastalıklara yakalanmasına neden olur. Bu açıdan Peygamberimizin sünnetine uyarak ellerimizi her fırsatta yıkamalı, elimizi, amaçsız sağa sola sürmemeli, elimizi veya elimizdeki kalem, silgi gibi cisimleri ağzımıza götürmemeliyiz. Bir çok hastalıklar ağızda biriken bakterilerin kana karışması sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden ağız ve diş temizliğine çok dikkat etmeli, Peygamberimizin sık sık dişlerini dal parçasından yaptığı fırçayla (misvak) temizlediği gibi biz de diş fırçasıyla güzelce temizlemeliyiz. Toplum içine gelişigüzel çıkmamak, temiz ve düzenli olmak insanlara verdiğimiz saygıyı gösterir. Temiz ve düzenli giyinenler de toplum tarafından saygı görür. Sevilen ve saygı duyulan biri olmak istiyorsak bunun birinci şartı giyimimize özen göstermemizdir. Manevî kirlilik insan ruhuna zarar verir, onun çeşitli saplantılara gömülmesine, kararmasına, acımasızlaşmasına neden olur. Manevî kirlilik insan ruhuna çökünce, ona dünyadaki güzellikleri göstermez, kalbini katılaştırır, merhamet duygusunu kaybettirir. Manevî kirlilik insanı acımasız bir canavar yapar, masum bebekleri bi... Devamı

26 03 2016

İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler-4.sınıf konu anla

Hepimiz toplum içinde yaşıyoruz. Toplum içinde mutlu ve huzurlu olabilmek için birbirimize dostça davranmalı, kardeşlik duygularını yaygınlaştırmalıyız. Dinimiz, insanların dostluk ve barış içinde yaşayabilmeleri için gerekli tavsiye ve emirlerde bulunmuştur. Dostluğu ortadan kaldıran aldatma, adaletsizlik yapma, kırıcı olma, hak yeme gibi iş ve davranışları yasaklayan dinimiz, insanları yaratılışta eşit görme, alçakgönüllü olma, işini doğru yapma ve adil olma gibi öğretilerle insanı iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Dostluk ve kardeşliği yaygınlaştırmak için aşağıdaki hususlara dikkat edelim: Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi biz de başkasına yapmayın. Konuşurken dostça, insanların gözlerinin içine bakın. Gülümseyerek konuşun. Karşınızdakini dinleyin; ilginizi çekmeyen alakasız bir konu anlatıyorsa, nazikçe izin isteyerek ayrılın. Konuştuğunuz kimseye yönelik durun; yanınızı veya arkanızı dönmeyin. Peygamberimiz, kime konuşuyorsa, yalnızca yüzünü değil, tüm vücuduyla ona dönerdi. Karşınızdakini sözlerinizle ve sorularınızla sıkmayın. Devamı

26 03 2016

Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir-4.sınıf konu anlatımı

Kalpler karşılıklıdır. Herkesi seven biri, herkes tarafından sevilir. Bu yüzden sevilen bir kimse olmak için insanları sevmeli ve onlara değer vermeliyiz. Eğer ekşi suratlı, kimseye güler yüz göstermeyen, değer vermeyen biri olursak bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak sevilmeyen biri oluruz. Bu ise en çok bizi üzer. Sevinçli günlerimizde onu paylaşacak, kederli günlerimizde bizi teselli edecek birini bulamayız. Sevmek ve sevilmek bütün canlıların sahip olduğu doğal bir ihtiyaçtır. Yaşamak için nasıl ekmeğe, suya havaya muhtaçsak, aynı şekilde sevmeye ve sevilmeye de ihtiyaç duyarız. Sevgi, merhametli ve şefkatli olmanın göstergesidir. Arkadaşlarını seven biri, onlara karşı acımasız olamaz. Doğayı seven biri, kıyamadığı için onu kirletmez. Çiçekleri seven bir onu koparmaya içi elvermez. Çünkü kopardığı takdirde onların kısa sürede solup öleceklerini bilir. Çocukları seven biri, onların gönüllerini kırmak istemez. Merhamet ve şefkat yaygınlaştıkça insanlar yırtıcı duyguların etkisinden kurtulur. Sevgi bazen kendisini saygı olarak gösterir. Babamızı sever, bu sebeple onun sözlerine değer verir. onu sayarız. Allah’ı çok severiz ve onun buyruklarını yerine getiririz. Peygamberimizi severiz ve onun yaşamını kendimize örnek alırız. Açıkça anlaşıldığı gibi biz canlılar sevgiye çok ihtiyaç duyarız. Sevilen biri olmak için kendimiz de sevmeli, böylece sevgiyi yaygınlaştırmalıyız. Biz sevdikçe daha çok sevilir, sevildiğimizi fark ettikçe daha çok severiz.... Devamı

26 03 2016

Allah Yarattıklarını Sever-4.sınıf konu anlatımı

Allah, yarattığı varlıklara karşı çok şefkatlidir. Onları korur, kollar. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ne gerekiyorsa Allah, onların hepsini canlılar için hazırlamıştır. Allah’ın pek çok güzel ismi vardır. Bunlardan biri Rahman, diğeri Rahim’dir. Her ikisi de yaratılan varlıklara karşı Allah’ın son derece şefkatli ve merhametli olduğunu anlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz diyor ki: “Allah’ın yüz rahmetinden sadece birini dünyada yaşayan annelerin kalbine koymuştur.” Biz annelerin yavrularına karşı ne kadar sevgiyle dolu olduklarını biliyoruz. Canlılar içinde bütün annelerin kalbindeki sevgi Allah’ın rahmetinin sadece yüzde biri kadar ediyor. Allah ne kadar sevgi doluymuş değil mi? Ancak Allah, O’nun büyük nimetlerine karşı saygısızlık edip, kendilerini sorumsuz sayan kimseleri sevmez. Çünkü bu kimseler Allah’la olan bağlarını saygısızlıkla koparmışlar, O’nun mülkünde yaşadıkları halde O’nu yok sayıp başka tanrılar uydurmuşlardır. Bu elbette Allah’a karşı yapılmış çok büyük bir küstahlıktır. Yine de Allah çok merhametli olduğundan bu gibi kimseleri hemen cezalandırmaz. Onların yaşamlarına devam etmesine izin verir. Nimetlerini onlardan esirgemez. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “(Ey Peygamber! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Al-i İmran 31) Bu ayetten açıkça anlıyoruz ki, Allah’ın bizi daha çok sevmesi ve öbür dünyada cennetine alması için Allah’ın ve Peygamberimizin buyruklarına uymamız gerekmektedir.... Devamı

26 03 2016

Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir-4.sınıf konu anlatımı

Sevgi büyük bir nimettir ve Allah bir lütuf olarak biz kullarına sevgiyi armağan etmiştir. Bize bu büyük nimeti verdiği için Allah’a her zaman şükretmeliyiz. Sevginin kaynağı Allah’tır. Yavrular daha dünyaya gelmeden, Allah onun sevgisini annelerin kalbine koyar. Yavru dünyaya gelip büyüdükçe annelerin sevgisi de büyür. Yüreği sevgiyle dolan anne, yavrusunu her türlü tehlikeden korumak için kendi hayatını bile tehlikeye atabilir. Eğer Allah sevgiyi annelerin kalbine koymasaydı, canlılar nesillerini devam ettiremezler; hayat böylece kaybolup giderdi. Bir gün Peygamberimizin yanına bazı insanlar gelmişti. Bunların arasında bir kadın da vardı. Kadın çocuğunu kaybetmişti. Çocuğunu bulur bulmaz alıp onu bağrına bastı. Bu sevgi ve şefkati gören Peygamberimiz: "-Şu kadın çocuğunun bir zarar görmesini ister mi?" diye sordu. Oradakiler: "-Hayır, kesinlikle istemez" dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: "-İşte Allah, kullarına bu kadının yavrusuna duyduğu sevgi ve şefkatten daha çok merhamet ve şefkatle doludur" buyurdu. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: "Aranızda sevgi ve şefkati var etmesi, onun varlığını gösteren kanıtlardan biridir." (Rum, 21) Sevgi çok büyük bir nimettir. İnsanların kalbinde sevgi olmasaydı, insanlar birbirlerine tahammül edemezdi. En ufak bir sorunda hemen kavga eder, birbirlerini kırarlardı. Ama biz sevdiğimiz kimselerin bazı hatalarını hoş görürüz. Çoğu zorlukların üstesinden sevgiyle geliriz. Sevdiğimiz şeylerin varlığı bize yaşama sevinci verir. Sevinçlerimizi sevdiğimiz kimselerle paylaşırız. Onlar olmadan hayat bize boş ve sevimsiz görünür.... Devamı

26 03 2016

Bilge İnsan:Hz. Lokman-4.sınıf konu anlatımı

Hz. Lokman, Davut Peygamber zamanında yaşamış bilge bir insandır. Onun peygamber olduğu da söylenir. Hz. Lokman, bilge kişiliğiyle insanlara öğütlerde bulunuyor, onlara yol gösteriyordu. İnsanların anlayacağı dilde, benzetmeler yaparak konuşan Hz. Lokman, oğluna verdiği öğütlerle meşhur olmuştur. Kuranıkerim’de de bu öğütlerden bazılarına yer verilir. Devamı

30 09 2015

Sübhaneke Duası ve Anlamı -4.sınıf

Devamı

30 09 2015

Sübhaneke Duası ve Anlamı -4.sınıf

Sübhaneke duasını doğru bir şekilde okuyarak ezberleyiniz. SÜBHANEKE DUASI Sübhaneke'llahümme vebihamdik. Vetebarekesmük. Veteâla Ceddük. [Ve celle senâük] Vela ilahe ğayrük. NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur. SÜBHANEKE DUASININ ANLAMI Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur. BU DUANIN OKUNDUĞU YERLER 1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce, 4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce. 5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra. Sübhaneke duasını okumakla, Allah'a olan sevgimizi, saygımızı, O'na olan bağlılığımızı dile getirmiş olur; yaratılmış varlıkları gözümüzde büyütmekten çok Allah'ın övgüye en layık varlık olduğunu, çünkü diğer bütün varlıkların ancak Allah'ın yaratmasıyla var olabildiklerini kendimize hatırlatmış oluruz. Devamı

30 09 2015

Din Güzel Ahlaktır-4.sınıf konu anlatımı

Güzellik ve İnsan İnsanın özelliklerinden biri de güzele ve güzelliğe ilgi gösteren bir varlık olmasıdır. Çünkü insan yaratılış olarak güzeldir ve güzelliği sever. Yüce Allah Kur'an'da "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" buyurarak insanın bu özelliğine dikkat çekmiştir. Başka bir ayette de "…Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı" buyurmuştur. Yaratılışından getirdiği bu özelliği gereği insan, güzel söz söylemekten ve işitmekten, güzel davranışlarda bulunmaktan, güzel iş yapmaktan hoşlanır ve mutlu olur. Din ve güzel ahlak ne demektir? Din, insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmek için Allah'ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği ilahi kuralların tümüne denir. Güzel ahlâk ise, iyiye, güzele, doğruya yönelik tutum ve davranışlara denir. Güzel ahlak sahibi olan insanlara "ahlaklı" denir. Kötü, çirkin ve yanlış davranışlarda bulanan kimselere ise "ahlaksız" denir. Güzel ahlâkın birey açısından önemi; Güzel ahlâk, insanın Allah'la, kendisiyle, diğer insanlarla ve çevresiyle olan ilişkilerinde uyumlu ve ölçülü davranmasıdır. Güzel ahlâk, insanın Allah'a karşı sorumluluğunun bir gereğidir. Bu açıdan güzel ahlaklı insanlar, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş insanlardır. Güzel ahlak bireyi kötülüklerden sakındırır, iyilik ve faziletlere yöneltir; insana şeref ve onuruyla bağdaşır nitelikler kazandırır. Bireyi çevresiyle uyumlu bir insan haline getirir. Böyle kimseleri hem Allah, hem de insanlar sever ve saygı duyar. Böylece hem kendileri mutlu olurlar, hem de diğer insanların mutluluğuna katkıda bulunurlar. Kısaca güzel ahlâk... Devamı

30 09 2015

Dini Öğrenmenin Önemi-4.sınıf konu anlatımı

Din ne demektir? Din, insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmek için Allah'ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği ilahi kuralların tümüne denir. Bu tanımdan yola çıkarak şu sonuçlara varabiliriz; "Din, Allah tarafından, peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilmiştir. "Din, insanları iyiye, güzele, doğruya çağırır. Allah'a inanıp güzel işler yapanlar mutlu olurlar. "Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar. "Din, Allah'ın gönderdiği öğütleri kapsar. Bunlar Allah'ın emirleri, yasakları ve önerilerinden oluşur. İnsanın dine niçin ihtiyacı vardır? İnsan, inanan ve dini boyutu olan bir varlıktır. Onu diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerinden birisi de inanan bir varlık olmasıdır. İnsan, ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Bedensel olarak yeme, içme ve giyinmeye; ruh yönüyle de inanmaya ihtiyacı vardır. İnsanda yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, din duygusu da doğuştandır. Bu duygunun gereği olarak insan; var olduğu ilk günden bu yana yüce ve üstün bir güce yönelme, ona inanma, sığınma, bağlanma ve ondan yardım isteme ihtiyacı duymuştur. İşte din insanın inanma ihtiyacına cevap vererek, onun, güven, bağlanma, ait olma, sığınma gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılar. İnsan, akıllı, düşünen bir varlıktır. Bu özelliği gereği insan "Bu dünyaya niçin geldim", "Yaşamın amacı nedir?", "Öldükten sonra ne olacağım?" gibi konuları merak eder ve bu soruların cevabını arar. İnsan, bu soruların cevabını dinde bulur. Öğrendiğimiz bilgilerin bizim için önemi nedir? İnsan, akıllı, düşünen, öğrenen ve öğrendiklerini kavrayan bir varlıktır. Bu yetenek... Devamı

30 09 2015

4.Sınıf 1.Ünite:DİN ve AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler İnsan başkalarıyla bir arada yaşayan, akıllı, düşünen, inanan ve konuşan bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı yeryüzündeki varlıklar içinde önemli bir yere sahiptir Konuşmanın insan açısından önemi nedir? Konuşmak; bir düşünceyi başkalarına sözle anlatma eylemidir ve insanların birbirleriyle iletişim kurabilmelerinin temel yoludur. Toplumsal bir varlık olan insan duygu, düşünce ve isteklerini başkalarına konuşarak anlatır. Sevgisini, mutluluğunu ve acısını sözleriyle ifade eder. Konuşurken de bazı dine ilişkin ifadeler kullanır. Günlük konuşmalarımızda dine ilişkin ifadeler kullanmamızın nedeni nedir? İnanan bir varlık olan insanın yaşamında, dinin önemli bir yeri vardır. Din, insan yaşamını derinden etkiler ve onun söz ve davranışlarına yön verir. Bu nedenle günlük konuşmalarımızda geçen birçok sözcük ve deyim dinimizle ilgilidir. Örneğin, "Bismillâhirrahmanirrahim, Allah'a şükür, maşallah, inşallah, Allah'tan umut kesilmez, Allah'a emanet ol, helal, haram, günah, sevap gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır.   "Yaratan Rabbinin adıyla oku" (Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız. Günlük konuşmalarımızda geçen dine ilişkin ifadelerin bazılarının anlamı şöyledir: Maşallah: "Allah'ın dilediği olur." anlamına gelir. Bu ifadeyi gördüğümüz güzel bir nesne veya olay karşısında beğendiğimizi belirtmek için kullanırız. İnşallah: Allah dilerse anlamına gelir. Gelecekte yapacağımız bir şey için "inşallah" deriz. Yani "Benim dışımda bir engel çıkmadığı sürece, ben yürekten ... Devamı

12 03 2015

İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler-4.sınıf konu anla

Hepimiz toplum içinde yaşıyoruz. Toplum içinde mutlu ve huzurlu olabilmek için birbirimize dostça davranmalı, kardeşlik duygularını yaygınlaştırmalıyız. Dinimiz, insanların dostluk ve barış içinde yaşayabilmeleri için gerekli tavsiye ve emirlerde bulunmuştur. Dostluğu ortadan kaldıran aldatma, adaletsizlik yapma, kırıcı olma, hak yeme gibi iş ve davranışları yasaklayan dinimiz, insanları yaratılışta eşit görme, alçakgönüllü olma, işini doğru yapma ve adil olma gibi öğretilerle insanı iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Dostluk ve kardeşliği yaygınlaştırmak için aşağıdaki hususlara dikkat edelim: Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi biz de başkasına yapmayın. Konuşurken dostça, insanların gözlerinin içine bakın. Gülümseyerek konuşun. Karşınızdakini dinleyin; ilginizi çekmeyen alakasız bir konu anlatıyorsa, nazikçe izin isteyerek ayrılın. Konuştuğunuz kimseye yönelik durun; yanınızı veya arkanızı dönmeyin. Peygamberimiz, kime konuşuyorsa, yalnızca yüzünü değil, tüm vücuduyla ona dönerdi. Karşınızdakini sözlerinizle ve sorularınızla sıkmayın. Devamı

12 03 2015

Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir-4.sınıf konu anlatımı

Kalpler karşılıklıdır. Herkesi seven biri, herkes tarafından sevilir. Bu yüzden sevilen bir kimse olmak için insanları sevmeli ve onlara değer vermeliyiz. Eğer ekşi suratlı, kimseye güler yüz göstermeyen, değer vermeyen biri olursak bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak sevilmeyen biri oluruz. Bu ise en çok bizi üzer. Sevinçli günlerimizde onu paylaşacak, kederli günlerimizde bizi teselli edecek birini bulamayız. Sevmek ve sevilmek bütün canlıların sahip olduğu doğal bir ihtiyaçtır. Yaşamak için nasıl ekmeğe, suya havaya muhtaçsak, aynı şekilde sevmeye ve sevilmeye de ihtiyaç duyarız. Sevgi, merhametli ve şefkatli olmanın göstergesidir. Arkadaşlarını seven biri, onlara karşı acımasız olamaz. Doğayı seven biri, kıyamadığı için onu kirletmez. Çiçekleri seven bir onu koparmaya içi elvermez. Çünkü kopardığı takdirde onların kısa sürede solup öleceklerini bilir. Çocukları seven biri, onların gönüllerini kırmak istemez. Merhamet ve şefkat yaygınlaştıkça insanlar yırtıcı duyguların etkisinden kurtulur. Sevgi bazen kendisini saygı olarak gösterir. Babamızı sever, bu sebeple onun sözlerine değer verir. onu sayarız. Allah’ı çok severiz ve onun buyruklarını yerine getiririz. Peygamberimizi severiz ve onun yaşamını kendimize örnek alırız. Açıkça anlaşıldığı gibi biz canlılar sevgiye çok ihtiyaç duyarız. Sevilen biri olmak için kendimiz de sevmeli, böylece sevgiyi yaygınlaştırmalıyız. Biz sevdikçe daha çok sevilir, sevildiğimizi fark ettikçe daha çok severiz.... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler