dindersin...
14 11 2016

Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite: İslam'da İbadetlerde İlkeler ve

1. İBADETLER İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER İsteklilik ve samimiyet: İbadet gönülden ve isteyerek yapılmalıdır. Bu şekilde samimi duygularla yapılan ibadetler amacına ulaşır. Gösteriş için yapılan ibadetler ise insana faydadan çok zarar verir. Gösteriş amacıyla ve isteksiz yapılan ibadetler Kur'an'da kınanmıştır. "Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az anarlar." (Nisa suresi, 142. ayet) İbadetlerde ihlas ve samimiyet de önemlidir. İhlas; bir işi gönülden benimsemek demektir.  Gösterişten uzak olmak: İbadet yaparken en önemli amaç Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Gösteriş için ibadet yapılmamalı, ibadet ile dünyalık çıkarlar gözetilmemelidir. "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar." (Maun suresi, 4.-6. ayetler) www.huseyinarasli.com Kolaylık ve güç yetirebilirlik: Allahü Teala insana güç yetiremeyeceği sorumluluk ve görevler yüklememiştir. İbadetlerin hepsi de insanların yerine getirebileceği davranışlardır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda ibadetler için kolaylıklar getirilmiştir. Örneğin; yolculukta namazların dört rekat farzlarının iki rekat kılınması, Ramazan'da oruç tutamayacak kadar hasta olanların iyileşince oruçlarını tutmaları, su bulunmadığı zaman toprakla teyemmüm yapılması vb... 2. İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI İbadetlerin bireysel faydaları: - İbadet, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmek demektir. Şükür ise insanı Allah'a yaklaştırır. - İbadet insanın iç huzurunu gü&... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 11.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2016-2017 11.Sınıf Rehberlik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/PLAN_11.doc.html 2016-2017 11.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/Ingilizce_Yillik_Plani_11_Sinif.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11-biyoloji-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-fizik-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/Turk_Dili_ve_Edebiyati.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-matematik-2-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-gorsel-sanatlar-resim-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-geometri-2-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/rvc14y/11-tarih-girisimcilik-ve-bos-plan.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-kimya-2-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-muzik-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-cografya-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-dil-anlatim-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Almanca Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11.sinif_genel_almanca.zip.html 2016-2017 11.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/rvc14y/arapca.rar.html http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/arapca.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11-beden-egitimi-yp.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Der... Devamı

01 10 2015

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar-11.sınıf konu anlatımı

Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir. Kaderle beraber kullanılan bazı kavramlar vardır. Bunların en yaygın olanları: Ecel, ömür, rızık, afet, sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık, tevekkül, hayır, şer gibi kavramlardır. Bir sonraki dersimizde bu kavramları işleyeceğiz. Devamı

01 10 2015

İnsan İradesi ve Kader-11.sınıf konu anlatımı

Evrende her varlığın bir kaderi olduğu gibi, insanın de kendine özgü bir kaderi vardır. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır. Bu nedenle kader konusu, insanın akıl, irade sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olması ile yakından ilgilidir. Akıl Sahibi Olmak İnsanın kendine özgü bir kaderi vardır Evrende her varlığın bir kaderi olduğu gibi, insanın de kendine özgü bir kaderi vardır. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır. Bu nedenle kader konusu, insanın akıl, irade sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olması ile yakından ilgilidir. Akıl ne demektir? Sözlükte düşünme, anlama ve kavrama anlamına gelen akıl, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih yapabilme yeteneğidir. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayırana en temel özelliktir. Aklın insan açısından önemi nedir? İnsanın akıllı ve düşünen bir varlık olması onun kaderidir. İnsan, aklı ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydayı zarardan ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. Olaylar arasında neden -sonuç ilişkisini kurar. Karşılaştığı güçlüklere çözümler üretir, böylece yeni şartlara uyum sağlayarak yaşamını kolaylaştırır. Tabiata egemen olmaya çalışır. Bilim aklın bir meyvesidir. İnsan aklı sayesinde diğer varlıklardan kolayca yararlanır, araç, gereçler üretir ve buluşlar yapar. En küçük şehirlerden dev sanayi ürünlerine, güzel sanatlardan mimariye kadar pek çok şeyi aklı sayesinde yapabilmiştir. Dinimizde aklın önemi nedir? ... Devamı

01 10 2015

İNSAN VE KADERİ-Kader ve Kaza Kavramları

Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir. Kadere iman ne demektir? Kadere iman; Allah’ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan, ölçü ve düzene göre yarattığına imandır. Allah’ın ilim, irade ve tekvin(yaratma) sıfatları vardır. O, her şeyi bilir ve dilediğini dilediği zaman yaratabilir. İşte kaza ve kadere inanmak, Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarına inanmak demektir. Bu nedenle Allah, bütün evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plân, ölçü içinde yaratmıştır. O evrende meydana gelecek en küçük olayları bile bildiği için, onun bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey olmaz. İşte Allah’ın ezeli olan ve her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve programa, ortaya koyduğu ölçüye kader, zamanı gelince de bu programın bütün ayrıntıları ile gerçekleşmesine de kaza denir. Devamı

14 03 2015

Kur'an'dan ve Hz.Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler-11.sınıf

İslam dini aileye büyük önem vermiştir. Bunu Kur’an’da, peygamberin uygulama ve sözlerinde açıkça görmekteyiz. Kur’an ve hadisler bize ailenin nasıl kurulması ve korunması hususuyla, ailedeki bireylerin iletişimi ve sorumlulukları hakkında yol gösterip öğütler verir. Hısım ve akraba ziyaretlerinin önemine işaret eder. Devamı

14 03 2015

Dinler Evliliğe Önem Verir-11.sınıf konu anlatımı

Evlilik nedir? Evlilik bir erkekle kadının hayat boyu beraber yaşamaları için yapmış oldukları akittir. Evlilik tabii bir ihtiyaçtır. Çoğalma ve neslin sağlıklı açıdan devam etmesinin bir şartıdır. Tarihin bütün dönemlerinde evlilik kutsal bilinmiş ve önemsenmiştir. Toplumun inanç ve kültürüne göre de belirli esas ve şartları da oluşmuştur. Evlilik dinler tarafından da önemsenmiştir. Hem beşeri hem de ilahi dinlerde bazı farklılıklar olsa da evlilik bütün dinlerce teşvik edilmiştir. Beşeri dinlerde evlilik. 1. Konfüçyüsçülük ve Taoizm: Çinin millî dinleri arasında yer alır. Evlilik nesli devam ettirme ve aile ocağını tüttürme anlayışı üzerine kurulan bir ittifaktır. Bu inanca göre insanın evlenmeden ölmesi büyük bir günah olarak görülür. Tek evlilik esastır. Zina haramdır. Evlenmede kadın tarafına belli hediyeler verilir. 2. Hinduizm: Evlilik kadın ile erkek arasında ölüme kadar süren bir bağdır. Evlilikte bakirelik esastır. Bakire olmayanların evlenmesi zordur. Meşru sebepler olmadıkça boşanma olmaz. Çok eşli evlilik normal kabul edilir. Zina ciddi bir suç kabul edilmekte ve boşanma sebebi sayılmaktadır. 3. Şintoizm: Aile toplumun bir birimidir ve evlilikle kurulur. Evlilik neslin devamı için şarttır. Evlilikler fiinto tapınaklarında rahipler gözetiminde yapılır. Zina yasaklanmıştır. Zina yoluyla boşananların yeniden evlenmesi yasaktır. İlahî Dinlerin Evliliğe Bakışı. Yahudilikte evlilik anlayışı nasıldır? Evlilik aile hayatının en önemli olayıdır. Nikahla başlayan bir anlaşmadır. Tevrat’ta “….semereli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun” “Ahd-i Atik, Tekvin 1/28) prensibine göre evlenme dinî ve millî bir görev ... Devamı

14 03 2015

Aile Toplumun Temelidir-11.sınıf konu anlatımı

Aile evlilik ve kan başına dayanan, karı, koca ve çocuklardan oluşan en küçük topluluktur. Bu tür aile çekirdek aile olarak da adlandırılır. Aile evlilik bağı ile kurulur. Çekirdek aileye büyükbaba, büyükanne, amca, hala, teyze gibi kan bağı olan yakın akrabalar da katılırsa geniş aile olarak adlandırılır. Aile kişiyi toplumsal hayata hazırlayan bir okuldur. Çocuklar ilk bilgilerini, görgülerini aileden alır. Dinî ve ahlakî değerlerini, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, şefkat, merhamet vb. davranışları da ailede kazanır. Aile içinde ilişkiler nasıl olmalıdır? Türk toplumunda aileye büyük önem verilir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk aileyi toplumsal yaşamın kaynağı olarak görmüş ve “Aile bir hayat arkadaşlığı olduğu kadar bir şeref ortaklığıdır. Ailenin en mühim vazifesi çocukların terbiyesidir.” (Atatürkçülük c2, s205) diyerek ailenin önemini belirtmiştir. Aile bireyleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma esas olmalıdır. Bu değerlerin hakim olduğu ailelerin mutlu oldukları gözlenir. Bazı aileler vardır ki kendi içerisinde ve diğer insanlara gösterdikleri sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, iffetlilik, dürüstlük, yardımseverlik, öz olarak güzel ahlaklarından ötürü herkesçe bilinir tanınırlar. Böyle aileleri Kur’an’ı Kerim’de övmekte, örnek alınması açısından da bize bildirmektedir. “Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı.” (Al-i İmran suresi, 33. ayet) Ailede büyükler küçüklere sevgi, şefkat ve merhamet göstermeli, küçükler de büyüklere, saygılı davranmalı, onların sözlerini ... Devamı

14 03 2015

Hz.Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir-11.sınıf konu anlatımı

Karşılaştığı insanları kişiliği ve davranışlarıyla etkisi altına alan Sevgili Peygamberimiz nasıl bir insandı? Sadece kendi çağındakileri değil, sonradan gelen insanları yüzyıllar boyunca kendisine bağlayan bu yüce insan, ahlâk ve değerler yönüyle ne gibi özelliklere sahipti? Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu soruya cevap olacak şekilde Peygamberimize seslenerek şöyle diyor: “Senin için kesintisiz bir ödül vardır; çünkü sen üstün bir ahlâka sahipsin.” (Kalem, 4-5) Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın bütün insanlara doğruyu ve güzeli bildirmek ve onları bu yöne yönlendirmek üzere görevlendirdiği bir Peygamberdir. Onun bütün davranışlarında kusursuz olması gerekiyordu. Çünkü o, tüm Müslümanlar için uyulması gereken bir örnek insandı. Kötü huyları olan birinin, insanları iyiliğe götüren bir öncü olmasını elbette bekleyemeyiz. Bu yüzden Allah onu bütün kötü huylardan korudu. Rabbimiz gönderdiği ayetlerle hem Sevgili Peygamberimize hem de onun etrafında kenetlenmiş Müslümanlara, karşılaştıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretmiştir. Onlara her şeyin en iyisini, en güzelini ve en üstün olanını göstermiştir. Peygamberimiz de Allah’a gönülden bağlanmış biri olduğundan, ona inen ayetlere harfi harfine uymuş, biz Müslümanlara da gücümüz yettiğince onlara uymamızı emretmiştir. Bu uygulamalar neticesinde Hz. Muhammed güzel ahlâkın en güzel örneği haline gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz şöyle derdi: “Beni Rabbim eğitti; O beni ne güzel eğitti.” Hz. Aişe annemize, Peygamberimize yetişememiş, onu görme yüceliğine erememiş gençlerden ... Devamı

12 01 2015

İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri

Dünyada çeşitli dinler vardır. Aynı şekilde bir dinin içinde de değişik anlayışlarda insanlar bulunabilmektedir. Bu insanların hepsi de aynı dine inanmakla birlikte çeşitli sebepler yüzünden birbirinden farklı, hatta çoğu konuda birbirine ters anlayışlara sahip olabilirler. Yorumların farklı oluşu, bütün dinlerde var olan bir şeydir ve normal karşılanmalıdır. Allah’ın Peygamberimize gönderdiği tek din vardır; o da İslam’dır. Bu dinin temel kaynakları bellidir. Kitabı Kur’an, değişmez ve sabittir. Kur’an’ın çizdiği yön ve ulaşmak istediği amaç açık ve nettir. Ancak insanların kendi bilgileri, çağının yaygın düşünce akımları, kültürleri, onların dinî anlayışlarını şekillendirir. Hepimiz aynı çağda yaşamadığımızdan, aynı şekilde her birimizin bilgisi, kültürü, eğilimleri değişik olduğundan dinî anlayışlarımız da az çok birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden tarih içinde İslam içinde birçok farklı görüşler, mezhepler, akımlar çıkmıştır. Aşırı uçlara gidenleri hariç tutmak şartıyla bu mezheplerin tümü de İslam çatısı altındadır ve onlardan hiçbiri başlı başına İslam’ın kendisiyle özdeşleştirilemez. Çünkü dinin herhangi bir anlayış tarzı, o dinin bizzat kendisi değildir. Arapların, Türklerin İranlıların, Uzakdoğu’da yaşayan Müslümanların ortak noktaları sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte, aralarında yorum farklılıklarından doğan ayrılıklar da, normal olarak bulunmaktadır. Ancak bu farklılıkların, diğer dinler göz önüne alındığında oldukça az olduğunu onların da dinin özündeki ayrılıklar olmayıp bazı tali konularda olduğunu sevinerek söyleyebiliriz. Örneğin Kuzey Afrika’da yaşayan bazı Müs... Devamı

12 01 2015

Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler-11.sınıf konu anlatım

Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin bir parçasıdır. Akrabalar sık sık ziyaret edilmeli, uzakta olanları ise hiç değilse telefonla aranıp halleri hatırları sorulmalıdır. Yardıma muhtaç olanların ihtiyaçları giderilmeli, bayram gibi özel günlerde ziyaret edilip gönülleri alınmalıdır. İslam kültüründe akraba ziyareti sıla-i rahim olarak da adlandırılır. Kur’an-ı Kerim hısım ve akrabalık üzerinde önemle durmuştur. Bu ayetlerden bazılarını belirtelim “….Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir.” (Bakara suresi, 177. ayet) “…De ki: Maldan harcadığınız şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır…” (Bakara suresi, 215. ayet) “…Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının…” (Nisa suresi, 1.ayet) “…fiüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet) “…bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma” (İsrâ suresi, 26. ayet). Görüldüğü gibi Allah, akrabamızı her hususta görüp gözetmemizi öğütlemektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşantısında, akraba ziyaretlerini, onlara yardım etmeyi benimsemiş ve bizlere de örnek olmuştur. O da akrabalık hak ve ilişkileri hususunda şunları beyan etmiştir: “ Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez” (Riyazüs Salihin c1, s 370) “Aralarında akrabası ile ilgisini kesen kimseler bulunan top... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler