dindersin...
14 11 2016

Din Kültürü 12. Sınıf 2. Ünite: Tövbe ve Bağışlama

1. İNSAN HATA YAPABİLEN BİR VARLIKTIR      Yüce Yaratıcı insanı üstün özelliklere sahip mükemmel bir varlık olarak yaratmıştır. Ancak bu, insanın kusursuz olduğu anlamına gelmez. İnsanoğlu zaman zaman hata yapabilir, günah işleyebilir. Örneğin; Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını aksatabilir, kalp kırabilir, haksızlık, adaletsizlik yapabilir, kaba ve kırıcı davranabilir. Ancak önemli olan yapılan hatanın farkına varıp onda ısrar etmemektir. "İnsanoğlu hata yapabilir. Ancak hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir." Hadis-i şerif   2. TÖVBE, HATADAN DÖNME VE İYİLİĞE YÖNELME ERDEMİDİR      Tövbe etmek; yapılan hatadan pişmanlık duyarak aynısını bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermek ve bu konuda kararlı davranmaktır. İstiğfar ise Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.      Allahü Teala hata yapanların tövbe etmesini ister. Tövbe, Allah'a inanan ve sorumluluk sahibi olan Müslümanların belirgin bir vasfıdır. Aynı zamanda erdemli bir davranıştır. Önemli olan ise tövbe ve istiğfar ettikten sonra aynı hatayı bir daha işlememek için gayret göstermektir. "Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir." (Nasr suresi, 3. ayet) "...Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (En'am suresi, 54. ayet) 3. ALLAH BAĞIŞLAYICIDIR, BAĞIŞLAMAYI SEVER       Yüce Allah'ın merhameti çok geniştir. O, bağışlamayı sever. "Ey nefislerinde kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Do... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite: İslam'da İbadetlerde İlkeler ve

1. İBADETLER İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER İsteklilik ve samimiyet: İbadet gönülden ve isteyerek yapılmalıdır. Bu şekilde samimi duygularla yapılan ibadetler amacına ulaşır. Gösteriş için yapılan ibadetler ise insana faydadan çok zarar verir. Gösteriş amacıyla ve isteksiz yapılan ibadetler Kur'an'da kınanmıştır. "Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az anarlar." (Nisa suresi, 142. ayet) İbadetlerde ihlas ve samimiyet de önemlidir. İhlas; bir işi gönülden benimsemek demektir.  Gösterişten uzak olmak: İbadet yaparken en önemli amaç Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Gösteriş için ibadet yapılmamalı, ibadet ile dünyalık çıkarlar gözetilmemelidir. "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar." (Maun suresi, 4.-6. ayetler) www.huseyinarasli.com Kolaylık ve güç yetirebilirlik: Allahü Teala insana güç yetiremeyeceği sorumluluk ve görevler yüklememiştir. İbadetlerin hepsi de insanların yerine getirebileceği davranışlardır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda ibadetler için kolaylıklar getirilmiştir. Örneğin; yolculukta namazların dört rekat farzlarının iki rekat kılınması, Ramazan'da oruç tutamayacak kadar hasta olanların iyileşince oruçlarını tutmaları, su bulunmadığı zaman toprakla teyemmüm yapılması vb... 2. İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI İbadetlerin bireysel faydaları: - İbadet, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmek demektir. Şükür ise insanı Allah'a yaklaştırır. - İbadet insanın iç huzurunu gü&... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 10. Sınıf 2. Ünite: İslam'da İbadetler

1. İNANÇ-İBADET İLİŞKİSİ İnanç (iman): Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'tan getirdiği emirlerin, yasakların, öğütlerin hepsinin doğru olduğunu kabul etmek, buna kalbimizle inanmak, inandığımızı dilimizle söylemektir. İbadet: Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir. Başlıca ibadetler; namaz, oruç, hac, zekat ve kurbandır.      İnanç ve ibadet birbiriyle ilişki içerisinde olan iki temel unsurdur. Önce inanç, sonra da ibadet gelir. İnsan kalbiyle inanır, davranışlarıyla da (ibadet) inancını gösterir ve pekiştirir. İnanç sadece kalplerde yaşatılacak basit bir duygu değildir. Onun ibadetler vasıtasıyla eyleme dönüşmesi, meyvesini vermesi gerekir. Nasıl ki toprağa ektiğimiz bir fidanı veya tohumu susuz bırakırsak o fidan kurur gider, inancımızı da ibadetlerle beslemez, pekiştirmezsek o inanç gün geçtikçe zayıflar ve bir gün kopma noktasına gelir.   "İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışverişin ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık harcasınlar." (İbrahim suresi, 31. ayet) 2. BAŞLICA İBADETLER      İbadetler üçe ayrılır:                     1- Beden ile yapılanlar: Namaz, oruç                     2- Mal ile yapılanlar: Zekat, kurban                     3- Hem beden, hem mal ile yapılanlar: Hac       Namaz     Namaz nedir: Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı "salat" kelimesidir. Namaz; tekbir, kıyam, rüku, secde, oturuş ve s... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 9. Sınıf 2. Ünite: Temizlik ve İbadet

1- İBADETİN ANLAMI VE KAPSAMI İbadet: Sözlük anlamı boyun eğme, itaat etme, kulluk etme, tapınma demektir. Terim olarak ise Allahü Teala'ya saygımızı, bağlılığımızı belirtmek, O'na olan kulluk görevimizi yerine getirmek, O'nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir. Başlıca ibadetler namaz, oruç, zekat ve hac olup bunların dışında Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ibadettir. Başlıca ibadetler:      Beden ile yapılan ibadetler: Namaz, oruç      Mal ile yapılan ibadetler: Zekat, sadaka      Hem mal, hem beden ile yapılan ibadetler: Hac Hadis: "İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır." Hangi davranışlar ibadet sayılır: Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız her güzel iş ve faydalı davranış ibadet sayılır. Örneğin; Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek, yollardaki eziyet verici şeyleri kaldırmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, başkalarının iyiliğini istemek ve hayır dua etmek, Kur'an okumak, kazancımızın helal olmasına dikkat etmek.... Şirk: Allah'a ortak koşmak demektir. Dinimizde ibadet sadece Allah'a yapılır. Putlara, gök cisimlerine, ateşe vb. tapmak ve bunları Allah'ın yardımcıları veya değişik görevleri olan tanrılar gibi inanmak şirktir. Ayet: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet) Ef'âl-i Mükellefîn (İbadetlerin hükümlerini ifade eden kavramlar):       Farz: Yüce Allah'ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. Namaz, oruç, ana-baba... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite: Zekat, Hac ve Kurban İbadeti

1- İNSANIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA İHTİYACI İnsanlar toplum halinde yaşadıkları için paylaşma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyarlar. Sosyal hayattan ayrı olarak tek başına yaşayan bir insan bile hayatını sürdürmek için doğadaki bitkilere, hayvanlara muhtaçtır. Bir toplumda herkesin gelir durumu, maddi refah düzeyi eşit değildir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Böyle bir durumda Yüce Allah'ımızın "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." emri gereğince zenginler maddi imkanlarını fakirlerle paylaşmalıdır.      Paylaşma ve yardımlaşmanın maddi tarafı olduğu gibi manevi tarafı da vardır. Çünkü insanlar sevinçlerini paylaşarak artırır, üzüntülerini ise paylaşarak azaltırlar. İyi ve kötü günlerinde sevdikleri, değer verdikleri insanların yanlarında olmalarını beklerler.      Paylaşma ve Yardımlaşmanın Bireysel Faydaları:           - Cimrilik, bencillik, kıskançlık gibi kötü duygu ve davranışlara engel olur.           - Sevgi, dayanışma ve sorumluluk gibi güzel duygu ve davranışların gelişmesine katkı sağlar.           - İnsanın kişiliğinin ve ahlakının gelişimine yardımcı olur.      Paylaşma ve Yardımlaşmanın Toplumsal Faydaları:           - Toplumsal dayanışmaya ve barışa katkı sağlar.           - Toplumda huzuru artırır.           - Zenginler ile fakirler arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur.           - Toplumda güven ortamı oluşur. 2- İSLAM'IN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM Konuyla ilgili ayetler:      1- "De ki: ...Harcadığınız her şey, ana-baba, ... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite: Oruç İbadeti

1- RAMAZAN AYI VE ÖNEMİ      Dinimizde Ramazan ayının önemli bir yeri vardır. Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilir. Bu ayda Allah'ın rahmeti, bereketi kullarına her zamankinden daha fazladır. Bu ayda yapılan ibadetler, dualar, hayırlar sahibine her zamankinden daha fazla sevap kazandırır.   Ramazan ayını önemli kılan nedenler:       1- Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi: Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Peygamberimiz'e 610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Ramazan'a "Kur'an ayı" da denir.      2- Oruç ibadetinin yerine getirilmesi: Ramazan'ın diğer adı "oruç ayı"dır. Çünkü bu ayda 30 gün farz olan oruç tutulur. Geceleri de yatsı namazı ile birlikte kılınan teravih namazları ile süslenir.                        - Kur'an                             - Oruç                                  - Merhamet  Ramazan                     - Sabır           ------->  ayıdır.                                  - Dayanışma                             - Bağışlanma                        - Yardımlaşma   2- RAMAZAN ORUCU VE DİĞER ORUÇ ÇEŞİTLERİ Oruç: Tan yerinin ağarmasından (imsak vaktinin başlamasından) başlayarak akşam g&uum... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite: Namaz İbadeti

Namaz nedir: Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı "salat" kelimesidir. Namaz; tekbir, kıyam, rüku, secde, oturuş ve selam bölümlerinden oluşan, günde beş vakit yerine getirilmesi  Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Namaz kılmak farzdır. Namaz niçin kılınır: Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmak için, sevap kazanmak için, Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmek için kılınır. Kimler namaz kılmakla sorumludur:      - Müslüman      - Akıllı      - Ergenlik çağına ulaşmış herkes namaz kılmakla mükelleftir. "... Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır." (Nisa suresi, 103. ayet)   NAMAZIN ŞARTLARI Namazın hazırlık şartları (dışındaki farzlar): 1- Hadesten taharet: Abdest veya gusül abdesti almak 2- Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması 3- Setr-i avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek 4- İstikbal-i kıble: Namazda kıbleye doğru yönelmek 5- Vakit: Kılacağımız namazın vaktinin girmiş olması 6- Niyet: Kılacağımız namaza niyet etmek. Örnek: Tek başımıza namaz kılarken "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya." Cemaat halinde kılarken "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama." Namazın kılınış şartları (içindeki farzlar): 1- İftitah tekbiri: Başlangıç tekbiri. Namaza "Allahü ekber" diyerek başlamak 2- Kıyam: Namazda ayakta durmak 3- Kıraat: Namazda ayaktayken Kur'an'dan birkaç ayet veya bir sure okumak 4- Rüku: Kıyamdan sonra elleri dizler... Devamı

14 11 2016

4. SINIF 2. ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

Dinim Temiz Olmamı İstiyor Dinimizin en önemli özelliklerinden biri de temizliktir. Temizliğin insan sağlığı açısından önemi bugün daha iyi bilinmektedir. Dinimiz temizliği genelde iki grupta ele alırlar. Birincisi maddi temizlik, ikincisi ise manevî temizlik. Maddi temizlik insanın bedeninin, elbiselerinin ve yaşadığı evin, mahallenin, çevrenin temiz olması anlamına gelir. Manevî temizlik ise kötülüklerden, günahlardan, zarar verici şeylerden uzak durmak, tövbe etmek, bağışlanma dilemek, ruhu günahlardan arıtmak demektir. Maddi kirlilik insanın vücuduna ve sağlığına zarar verir, onun hastalıklara yakalanmasına neden olur. Bu açıdan Peygamberimizin sünnetine uyarak ellerimizi her fırsatta yıkamalı, elimizi, amaçsız sağa sola sürmemeli, elimizi veya elimizdeki kalem, silgi gibi cisimleri ağzımıza götürmemeliyiz. Bir çok hastalıklar ağızda biriken bakterilerin kana karışması sonucu ortaya çıkar. Bu yüzden ağız ve diş temizliğine çok dikkat etmeli, Peygamberimizin sık sık dişlerini dal parçasından yaptığı fırçayla (misvak) temizlediği gibi biz de diş fırçasıyla güzelce temizlemeliyiz. Toplum içine gelişigüzel çıkmamak, temiz ve düzenli olmak insanlara verdiğimiz saygıyı gösterir. Temiz ve düzenli giyinenler de toplum tarafından saygı görür. Sevilen ve saygı duyulan biri olmak istiyorsak bunun birinci şartı giyimimize özen göstermemizdir. Manevî kirlilik insan ruhuna zarar verir, onun çeşitli saplantılara gömülmesine, kararmasına, acımasızlaşmasına neden olur. Manevî kirlilik insan ruhuna çökünce, ona dünyadaki güzellikleri göstermez, kalbini katılaştırır, merhamet duygusunu kaybettirir. Manevî kirlilik insanı acımasız bir canavar yapar, masum bebekleri bi... Devamı

14 11 2016

Din Kültürü 5. Sınıf 2. Ünite: İbadet Konusunda Bilgilenelim

1. İBADET NEDİR VE NİÇİN YAPILIR İbadet: Yüce Rabbimize saygı göstermek, 'O'na karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmek demektir. İbadet aynı zamanda Allah'ın bize verdiği nimetlere bir teşekkürdür. "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz..." (Bakara suresi, 21. ayet) "... İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet) Başlıca İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, Kurban kesmek, Kur'an okumak, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak. Genel anlamıyla söylenecek olursa Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her iş ve davranış ibadettir. Temel ibadetlerden başka yardımseverlik, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, çalışmak, sabırlı olmak bir ibadettir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Niçin ibadet edilir:      1- Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak için      2- Allah'a olan kulluk borcumuzu ödemek için      3- Allah'ın emirlerini yerine getirmek için      4- Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek için      5- Sevap kazanmak için   2. İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR (EF'ÂL-İ MÜKELLEFÎN)      Yüce dinimiz İslam'da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar, Allah'a inanıp ibadet etmekle mükellef (yükümlü) olur. Bazı ibadetlerde yükümlülük şartları çoğalabilir. Örneğin hac ve zekat için zenginlik, oruç için sağlıklı olmak gibi. Ancak ibadetle mükellef olmak için temel şartlar Müslüman, akıllı ve ergenlik çağında olmaktır. M&... Devamı

06 11 2016

2016-2017 Lise 4-12.sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Downlo

2016-2017 12.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/75sqkk/12.Sinif_Fizik.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/jz6t0t/Kimya.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/w48p8h/12.Sinif_Biyoloji.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/jz6t0t/Dil_ve_Anlatim_Dersi.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server12/K354RK/analitikGeometri.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/3wz921/12ssinmmatik1d1yazilsis.rar.html 2016-2017 12.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/Nesnzj/Trafikve_lkyard_m11.S_n_f.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/75sqkk/12.Sinif_Lise_Ingilizce.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/jz6t0t/Demokrasi_ve_Insan_Haklari.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/w48p8h/12.Sinif_Cografya.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/75sqkk/12.Sinif_Din_Kulturu_Yazili.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/jz6t0t/secmeli_tarih.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/ctzpd9/ulkeler.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s2.dosya.tc/server4/Yt4BtZ/11.S_n_fSosyoloji.doc.html 2016-2017 12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/ctzpd9/Turk_Edebiyati_Dersi.doc.html 2016-2017 12.... Devamı

06 11 2016

2016-2017 Lise 3-11.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Downlo

2016-2017 11.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/ytqz2o/Fizik_1.Don.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/g15rbg/11.Sinif_Kimya.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/i536xs/biyoloji.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/i536xs/Dil_ve_Anlatim_Dersi.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/atghw0/11.Sinif_Geometri_1.Don.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/atghw0/11.matematik.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/rx0afd/Trafik_ve_Ilkyardim_11.Sinif.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/g15rbg/11.Sinif_Lise_Ingilizce.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.ziddu.com/download/14814886/DemokrasiveinsanHaklar.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/atghw0/11.Sinif_Cografya_1.D.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/atghw0/11.Sinif_Din_Kulturu_ve_Ahlak_Bilgisi.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Osmanlı Tarihi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/ytqz2o/osmanli.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.ziddu.com/download/14815107/ulkelercografiyasi2d2yazilisaz.rar.html 2016-2017 11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s6.dosya.tc/server3/g15rbg/11.Sinif_Sosyoloji.doc.html 2016-2017 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server2... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler