dindersin...
26 09 2016

8. Sınıf 1. Ünite: Kaza ve Kader

1- ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR      Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır. "Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet) Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye örnekler:      1- Canlıların yaşamak için oksijen tüketmesi, bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkarması, bitkilerin bu karbondioksiti kullanıp oksijen üretmesi.      2- Denizlerdeki tuz oranının, deniz canlıları için uygun ve dengeli bir seviyede olması.      3- Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en ideal uzaklıkta olması.      4- Evrendeki ölçü, düzen ve dengeye Kur'an'dan örnekler:      1- "Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)  www.huseyinarasli.com      2- "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 5.-8. ayetler)      3- "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan suresi, 2. ayet)      4- "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)   2- KADER... Devamı

26 09 2016

7.Sınıf 1.Ünite: Melek ve Ahiret İnancı

1- VARLIKLAR ALEMİ      Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi varlıklar: İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, gök cisimleri, toprak, su... Manevi varlıklar: Melek, şeytan, cin, akıl, sevgi, merhamet, üzüntü...      Melek, şeytan ve cin, gözümüzle göremediğimiz, ancak Allah tarafından Kur'an'da varlıkları bildirildiği için inandığımız varlıklardır 2- MELEKLERE İMAN Melek: Allahü Teala'nın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklardır. Meleklere inanmak, imanın şartlarından birisidir.       İmanın şartları (İslam'da inanç esasları):           1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak           2- Meleklere inanmak           3- Kitaplara inanmak           4- Peygamberlere inanmak           5- Ahiret gününe inanmak           6- Kader ve kazaya inanmak Meleklerin özellikleri ve görevleri: Melekler;      - İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir      - Gözle görülmezler      - Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur      - Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir      - Evlenip çoğalmazlar      - Çok hızlı hareket ederler      - İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar      - Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler      - Farklı şekillere bürünebilirle... Devamı

26 09 2016

6. Sınıf 1.Ünite: Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber: Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir. Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler. Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler. Vahiy: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi.     Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir. "Andolsun ki biz, ... her millete bir peygamber gönderdik..." (Nahl suresi, 36. ayet)      Peygamberlere inanmak,İslam Dininin İnanç Esasları'ndan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler:      Hz. Adem                                   Hz. İshak                                       Hz. Eyyub      Hz. İdris                                      Hz. Yakup                                     Hz. Zülkifl      Hz. Nuh                                      Hz. Yusuf                                       Hz. Yunus      Hz. Hud   &n... Devamı

26 09 2016

Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite: Allah İnancı

1. İNSAN AKILLI VE İNANAN BİR VARLIKTIR        Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insana akıl vermiştir. İnsan aklı sayesinde evrende üstün ve değerli bir konumdadır. Aklını kullanarak düşünür, araştırır, deney ve gözlem yapar. Böylece yeni buluşlar, yeni keşifler yapar. Yaptığı buluşlar da onun hayatını kolaylaştırır. Kur'an'da insanın aklını kullanması, böylece Yaratıcısını, kendisini, çevresini daha iyi tanıması istenir.   "... Siz hiç düşünmez misiniz?" (En'am suresi, 50. ayet) "... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar." (Zümer suresi, 9. ayet) "(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (Sad suresi, 29. ayet)      İnsanı diğer varlıklardan ayıran başka bir özellik, onun inanan bir varlık olmasıdır. İnsanın yaratılıştan gelen yüce bir varlığa inanma duygusu vardır. İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her insanın Allah'a inanması gerekir. Allah'a inanmak, dinimizde yer alan altı inanç esasından biridir. Allah'a inanan bir Müslüman, kendisini sürekli görüp gözeten bir Yaratıcı olduğunun farkındadır. Bu bilinçle davranışlarına dikkat eder. Hep iyilik peşinde koşmaya gayret eder.   2. EVRENDE BİR DÜZEN VARDIR        Yüce Allah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve ölçü çerçevesinde yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.   "Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet) ... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Okul Öncesi (Anasınıfı) Yıllık Planları

2016-2017 5 Yaş Eğitim Seti Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/bhrcu7/5-yas-egitim-seti-okuloncesi-anasinifi-yp.zip.html 2016-2017 10 Adım Eğitim Seti Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/bhrcu7/-adim-egitim-seti-okuloncesi-anasinifi-yp.zip.html 2016-2017 Yaratıcı Çocuk Seti Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/3wmthl/ratici-cocuk-seti-okuloncesi-anasinifi-yp.zip.html 2016-2017 Yaratıcı Minikler Seti Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/3wmthl/ici-minikler-seti-okuloncesi-anasinifi-yp.rar.html 2016-2017 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Gülücük Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/bhrcu7/00_Gulucuk_Yillik_Plan.doc.html 2016-2017 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Minik Kalpler Yıllık Planları http://s3.dosya.tc/server5/bhrcu7/00_MinikKalpler_Yillik_Plan.doc.html 2016-2017 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) Gülücük Günlük Planları http://s3.dosya.tc/server5/bhrcu7/gunluk.rar.html... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2016-2017 1.Sınıf İşgünü Takvimi,Tema Süreleri,Yıllık Çalışmaları http://s9.dosya.tc/server/507s6w/-2017_EGITIM_OGRETIM_YILI_IS_GUNU_TAKVIMI.doc.html 2016-2017 1.Sınıf Tema Süreleri Ve Yıllık Çalışma Programı http://s3.dosya.tc/server5/ayao9a/1.snftemasreleriveyllkalmaprogram.zip.html 2016-2017 1.Sınıf Günlük Planlar http://s3.dosya.tc/server10/yvj0tM/sinif-spor-etkinlikleri-gunluk-planlari.rar.html 2016-2017 1.Sınıf Rehberlik ve Sosyal Etkinlik Dersi Günlük Planı http://s3.dosya.tc/server5/lvvi5x/rehberlik-sosyal-etkinlik-gunluk-planlari.rar.html 2016-2017 1.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/5irv99/BEDEN_EGITIMI_YILIK_PLANI.doc.html 2016-2017 1.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/mkky9q/1.sinif-2016-2017-gorsel-sanatlar-yillik.zip.html 2016-2017 1.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/mkky9q/1.snfmatematikyllkplan2016-2017.zip.html 2016-2017 1.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ovfg1n/1snfmuzikplann2015.rar.html 2016-2017 1.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ovfg1n/1s.haytbilplan2015.rar.html 2016-2017 1.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/mkky9q/1.sinif2016-2017trkeyillikplan.zip.html 2016-2017 1.Sınıf Bilişim Teknolojileri Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/5irv99/BILISIM_TEKNOLOJILERI_DERSI_YILLIK.xls.html 2016-2017 1.Sınıf Satranç Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/k3poxh/SATRANC_DERSI_YILLIK_PLAN.doc.html 2016-2017 1.Sınıf Spor Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lvvi5x/1-2-3-spor-yp.rar.html 2016-2017 1.Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/k3poxh/SANAT_ETK._DERSI_YILLIK_PLANI.doc.html 2016-2017 1.Sınıf Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 2.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2016-2017 2.Sınıf İşgünü Takvimi,Tema Süreleri,Yıllık Çalışmaları http://s9.dosya.tc/server/507s6w/-2017_EGITIM_OGRETIM_YILI_IS_GUNU_TAKVIMI.doc.html 2016-2017 2.Sınıf Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Günlük Planları http://s3.dosya.tc/server5/54q78m/2-sinif-rehberlik-dersi-gunluk-planlari.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Rehberlik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/r23crv/2-rehberlik-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/u4q2kg/beden-egitimi-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/u4q2kg/gorsel-sanatlar-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yo7sv9/2-matematik-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yo7sv9/2-muzik-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/u4q2kg/hayat-bilgisi-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/cqts54/turkce-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Bilişim Teknolojileri Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yo7sv9/2-bilisim-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Satranç Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/r23crv/2-satranc-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Spor Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lvvi5x/1-2-3-spor-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/r23crv/2-sanat-yp.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yo7sv9/2_sinif_serbest_etk_yillik.rar.html 2016-2017 2.Sınıf Oyun Ve Fiziki EtkinliklerDersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/cqts54/oyun_fiziki_etkinlikler_yillik_plan.zip.html 2016-2017 2.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Günlük Planı http://s3.dosya.tc/server5/r2... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 3.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2016-2017 3.Sınıf İşgünü Takvimi,Tema Süreleri,Yıllık Çalışmaları http://s9.dosya.tc/server/507s6w/-2017_EGITIM_OGRETIM_YILI_IS_GUNU_TAKVIMI.doc.html 2016-2017 3.Sınıf Rehberlik Dersi Günlük Planları http://s3.dosya.tc/server5/ov0xsn/3-sinif-rehberlik-dersi-gunluk-planlari.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Rehberlik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/vafv85/3-rehberlik-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/fb92es/beden-egitimi-yp.doc.html 2016-2017 3.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/xhj4k1/3-gorsel-sanatlar-yp.doc.html 2016-2017 3.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/fb92es/matematik-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/vafv85/3-muzik-yp.doc.html 2016-2017 3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/vafv85/3-hayat-bilgisi-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ov0xsn/3-turkce-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Bilişim Teknolojileri Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/xhj4k1/3-bilisim-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Satranç Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/vafv85/3-satranc-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Spor Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lvvi5x/1-2-3-spor-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/vafv85/3-sanat-yp.rar.html 2016-2017 3.Sınıf Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/xhj4k1/3_sinif_serbest_etk_yillik.doc.html 2016-2017 3.Sınıf Oyun Ve Fiziki EtkinliklerDersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/xhj4k1/3.sinifoyunvefizikietkyillik.zip.html 2016-2017 3.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Günlük Planı http://s6.dosya.tc/server2/1baw2y/3-sinif-beden-egitim... Devamı

26 09 2016

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 4.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2016-2017 4.Sınıf İşgünü Takvimi,Tema Süreleri,Yıllık Çalışmaları http://s9.dosya.tc/server/507s6w/-2017_EGITIM_OGRETIM_YILI_IS_GUNU_TAKVIMI.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Tüm Derslerin Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/pve7uw/OZGUN_4.SINIF_.rar.html 2016-2017 4.Sınıf Rehberlik Günlük Planlar http://s3.dosya.tc/server5/3b3rhv/4.sinif_rehberlik_gunluk_plani.zip.html 2016-2017 4.Sınıf Rehberlik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/3b3rhv/4.sinif_rehberlik_yillik_plani.zip.html 2016-2017 4.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/3b3rhv/4-beden-egitimi-yp.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bj9niz/4sisndin.doc.html http://s3.dosya.tc/server5/pve7uw/din_kltr.docx.html 2016-2017 4.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/i84i62/4-gorsel-yp.rar.html 2016-2017 4.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/i84i62/4-ingilizce-yp.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Matematik Dersi(doğal sayılardan başlayanlar için) Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/i84i62/4-matematik-yp.rar.html 2016-2017 4.Sınıf Matematik Dersi(çokgenlerden başlayanlar için) Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/qad9e9/matematkyillikplani.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/pve7uw/matematkyillikplani.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/0lbfje/4-muzik-yp.rar.html 2016-2017 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/i84i62/4-fen-teknoloji-yp.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bj9niz/4-sosyal-bilgiler-yp.doc.html 2016-2017 4.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bj9niz/4-turkce-yp.rar.html ... Devamı

çocuğunuz için 2015 model isimler